Directiva inundații 2007/60/CE

Descriere

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii are drept scop reducerea consecinţelor negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitate economică asociate inundaţiilor. În acest sens statele membre au obligativitatea identificării bazinelor hidrografice şi zonele costiere care prezintă risc la inundaţii, de a întocmi hărţi ale riscului la inundaţii şi de a elabora planuri de management a riscului la inundaţii pentru respectivele zone.

Informațiile primare cu privire la zonele inundabile au fost realizate de catre Administrațiile Bazinale de Apă, prin birourile de Apărare împotriva inundațiilor sub coordonarea tehnică a Institutului Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA), care a prioritizat, a selectat și a validat informațiile furnizate din teritoriu.

Toate datele tabelare și în format GIS au fost realizate în conformitate cu cerințele Directivei Inundații 60/2007/CE, folosind metodologiile elaborate de INHGA. Aceste date sunt cuprinse și în planurile de apărare la nivel județean.

Bază legislativă

Directiva analizată statistic

Dintre fenomenele naturale care produc victime şi afecteaza negativ activităţile umane, inundaţiile sunt cele care, prin proporţiile şi frecvenţa lor, au consecinţele dintre cele mai grave. În urma producerii celor 39 de evenimente istorice semnificative naţionale selectate, au rezultat 237 de victime, având astfel o medie de aproximativ 6,6 victime pe eveniment. O reprezentare grafică a victimelor şi a numărului evenimentelor naţionale înregistrate pe fiecare Administraţie Bazinală este redată în figura 1.

Figura 1. Reprezentare grafică a numărului de evenimente semnificative naţionale şi a victimelor asociate, pe Administratie Bazinala de Apa

Dintre fenomenele naturale care produc victime şi afecteaza negativ activităţile umane, inundaţiile sunt cele care, prin proporţiile şi frecvenţa lor, au consecinţele dintre cele mai grave. În urma producerii celor 39 de evenimente istorice semnificative naţionale selectate, au rezultat 237 de victime, având astfel o medie de aproximativ 6,6 victime pe eveniment. O reprezentare grafică a victimelor şi a numărului evenimentelor naţionale înregistrate pe fiecare Administraţie Bazinală este redată în figura 1.

Figura 2. Distributia zonelor APSFR pe Administratii Bazinale de Apa

Harți de hazard și risc la inundații

Mentionam faptul ca hartile prezentate sunt de interes general, in scop de informare; pentru activitati de promovare a investitiilor, proiectare, etc. sunt necesare studii aprofundate la nivel local. De-asemenea, atragem atentia asupra faptului ca aceste harti au fost intocmite doar pentru anumite zone/sectoare (zone cu risc potential semnificativ la inundatii, in acceptiunea Directivei 2007/60/CE), si neacoperirea unei zone din tara noastra nu conduce la concluzia ca zona respectiva nu poate fi expusa riscului la inundatii.

In procesul de implementare a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si managementul riscului la inundatii a doua etapa este reprezentata de  elaborarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii ( termen raportare martie 2014).

Hartile de hazard si risc la inundatii au fost intocmite pentru zonele desemnate ca avand un risc potential semnificativ la inundatii, in cadrul primei etape de implementare a Directivei 2007/60/CE  –  evaluarea preliminara a riscului la inundatii care a avut ca termen de raportare la Comisia Europeană – martie 2012 (termen indeplinit de Romania).

In aceasta a doua etapa de implementare, pentru realizarea hartilor de hazard au fost utilizate rezultatele obtinute in cadrul Programului national Planul de Prevenire, Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor (P.P.P.D.E.I.), bazate pe metode stiintifice / avansate de modelare hidraulica,  dar si pe rezultatele unor metode simplificate de generare a curbelor de inundabilitate, aplicate in zonele neacoperite de P.P.P.D.E.I. Hărtile de hazard la inundaţii prezinta extinderea zonei inundate, specifică unor debite cu diferite probabilităţi de depăşire.

Elaborarea hartilor de risc la inundatii s-a bazat pe hartile de hazard la inundatii si pe analiza datelor privind elementele expuse hazardului si a vulnerabilitatii acestora. In conformitate cu cerintele Directivei, hărtile de risc la inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în următorii termeni: numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi; tipul de activitate economică din zona potenţial afectată; instalaţiile IPPC (cf. anexei I a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării), care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor;  zonele protejate potenţial afectate, etc.

Hartile de hazard si risc la inundatii au fost elaborate, conform Directivei 2007/60/CE pentru 3 scenarii de inundabilitate:

–       scenariul cu probabilitate mica (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 0,1% – respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 1000 de ani);

–       scenariul cu probabilitate medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 1% – respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 100 de ani);

–       scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu probabilitate de depasire 10% – respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 10 de ani).

In  prezent informatia disponibila in cadrul portalului este asociata scenariului mediu de inundabilitate (acesta fiind si scenariul solicitat de Comisia Europeana a fi raportat in aceasta etapa). Procesul de incarcare a datelor este in plina desfasurare, urmand ca in perioada urmatoare sa fie incarcate si informatiile referitoare la celelalte doua scenarii mai sus-mentionate (scenariile cu probabilitate mare si mica).

Mentionam faptul ca hartile prezentate sunt de interes general, in scop de informare; pentru activitati de promovare a investitiilor, proiectare, etc. sunt necesare studii aprofundate la nivel local. De-asemenea, atragem atentia asupra faptului ca aceste harti au fost intocmite doar pentru anumite zone/sectoare (zone cu risc potential semnificativ la inundatii, in acceptiunea Directivei 2007/60/CE), si neacoperirea unei zone din tara noastra nu conduce la concluzia ca zona respectiva nu poate fi expusa riscului la inundatii.

Explicatii referitoare la continutul hartilor de hazard si de risc la inundatii pentru cursurile de apa interioare

 1. Introducere

Romania, in calitate de Stat Membru, are obigatia de a implementa Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii, etapele si termenele de raportare la Comisia Europeana (CE) fiind urmatoarele:

 • evaluarea preliminară a riscului la inundaţii – termen raportare la CE – martie 2012, obligatie indeplinita de Romania la termen;
 • elaborarea de hărţi de hazard şi risc la inundaţii – termen de raportare la CE – martie 2014;
 • realizarea de planuri de management al riscului la inundaţii – termen de raportare la CE – martie 2016.

Hărţile de hazard şi risc la inundaţii  s-au intocmit pentru zonele desemnate ca avand un risc potential semnificativ la inundatii (areas with significant potential flood risk); raportate la CE in martie 2012, in cadrul primei etape de implementare a Directivei 2007/60/CE  – evaluarea preliminara a riscului la inundatii (cca 16.000 km lungime cursuri de apa).

In a doua etapa de implementare a Directivei 2007/60/EC, pentru realizarea hartilor de hazard au fost utilizate, in cea mai mare parte, rezultatele obtinute in cadrul Programului national Planul de Prevenire, Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor (P.P.P.D.E.I.) – derulat in cadrul a 10 Administratii Bazinale de Apa, bazate pe metode avansate de modelare hidraulica, respectiv in cadrul Proiectului „Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in BH Prut- Barlad’’ – derulat in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad. Un accent deosebit a fost pus pe colectarea datelor topografice (modele ale terenului si sectiuni transversale prin albiile raurilor) de mare precizie. Pentru zonele raportate la Comisia Europeana  si neacoperite de P.P.P.D.E.I.,  s-au generat curbe de inundabillitate pe baza unor metode simplificate, aproximative, urmand ca aceste zone sa fie modelate detaliat pana la urmatoarea etapa de raportare.

 1. Explicatii referitoare la continutul hartilor de hazard la inundatii

Semnificatie / Scopul hartii

Harta de hazard la inundatii constituie documentul pe care este reprezentata extinderea zonelor potential inundabile din albiile majore ale raurilor (inclusiv adancimi) pentru viituri al caror debit maxim este caracterizat de urmatoarele probabilitati de depasire: 0,1% (probabilitate mica de depasire), 1% (probabilitate medie de depasire) si 10% (probabilitate mare de depasire).

Scopul hartii de hazard: suport decizional, intocmirea planurilor de management la inundatii, constientizarea populatiei si alte scopuri cu caracter general. Harta insa nu ofera gradul de precizie necesar proiectarii unor constructii, mai ales a celor de tip industrial, drumuri, statii de tratare/epurare etc.

Continut

Harta de hazard la inundatii este o harta de ansamblu care, pentru fiecare probabilitate de depasire considerata, cuprinde urmatoarele elemente:

 • limita inundatiei, care reprezinta extensia apei pentru fiecare caz (scenariu) considerat;
 • adancimea sau nivelul apei, pentru care s-au stabilit 3 clase: adancimea apei sub 0,5 m; adancimea apei intre 0,5 m si 1,5 m; adancimea apei mai mare de 1,5 m.

Hartile de hazard la inundatii mai contin urmatoarele informatii de baza: titlul hartii, scara (reprezentata grafic si numeric); legenda, inclusiv clasa sau ecart pentru valori numerice, autoritatea responsabila, institutiile si/sau companiile elaboratoare.

Legenda

Adancimea apei pentru fiecare probabilitate de depasire este reprezentata pe intervale de adancime in nuante diferite de albastru (albastru inchis pentru adancimile mari si albastru deschis pentru adancimile mici). Se folosesc culori transparente. In legenda hartii sunt marcate, pentru fiecare culoare, valorile corespunzatoare ecartului considerat de adancimi ale apei.

Scara

Scara indicata de vizualizare/tiparire a hartilor de hazard la inundatii (in format web), publicate pe portalul de date dedicat al ANAR, este de 1:25.000. Hartile sunt realizate in sistem de proiecţie Stereo ’70.

Rezolutie

Rezolutia in plan a hartilor de hazard la inundatii difera de la o Administratie Bazinala de Apa la alta, dupa cum urmeaza:

 • pentru raurile modelate in cadrul Programului National Planul de prevenire, protectie si diminuare a efectelor inunatiilor pe bazine hidrografice (P.P.P.D.E.I.):
  • A.B.A. Somes-Tisa: 1,2 – 5 m;
  • A.B.A. Crisuri: 2 m;
  • A.B.A. Mures: 2 – 5 m;
  • A.B.A. Banat: 1 m;
  • A.B.A. Jiu: 5 m;
  • A.B.A. Olt: 1 m;
  • A.B.A. Arges-Vedea: 1 m;
  • A.B.A. Buzau-Ialomita: 2 m;
  • A.B.A. Siret: 5 – 10 m;
  • A.B.A. Dobrogea-Litoral: 1 – 4 m.
 • pentru raurile modelate in cadrul Proiectului „Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in BH Prut- Barlad’’ aferente ABA Prut-Barlad – 2 m;
 • pentru celelalte rauri (analizate prin metode simplificate), pentru toate, Administratiile Bazinale de Apa, rezolutia este de 30 m, cu exceptia ABA Crisuri si ABA Mures, care au o rezolutie de 5 m.
 1. Explicatii referitoare la continutul hartilor de risc la inundatii

Semnificatie / Scopul hartii

Harta de risc la inundaţii constituie documentaţia care indica pentru zonele inundabile, in diverse scenarii (la diverse probabilităţi de depasire a debitului maxim), pagubele materiale şi umane potentiale, in conformitate cu cerintele Directivei 2007/60/EC, cu referire la numarul aproximativ de locuitori potentiali afectati; activitatile economice vulnerabile din zona potential afectata (inclusiv infrastructura)surse importante de poluare, zonele protejate potential afectate identificate, alte informatii utile, obiective culturale etc.

Hartile de risc la inundatii publicate la nivel national sunt realizate pentru fiecare probabilitate de depasire a debitului maxim de: 0,1% (probabilitate mica de depasire), 1% (probabilitate medie de depasire) si 10% (probabilitate mare de depasire), conform legislatiei in vigoare. Intr-o prima etapa va fi publicat scenariul mediu, urmand a fi publicate in cursul anului 2014 si celelalte doua scenarii.

Continut

Referitor la elementele de continut ale hartilor de risc la inundatii (asa cum sunt legiferate prin OUG 663/2013), acestea exced cerintele minimale de raportare prin WISE, asa cum sunt recomandate prin Ghidul Reporting of spatial data for the Floods Directive (Part II) – Guidance on reporting for flood hazard and risk maps of spatial information, si EIOnet, cele doua documente indicand doar pagubele materiale şi umane potentiale.

Harta de risc la inundaţii la nivel national va cuprinde, in acord cu legislatia in vigoare, delimitarea / evidentierea zonelor actuale de risc la inundatii (zone cu risc major, mediu si redus).

Se face urmatoarea precizare: pentru zonele, unde se are in vedere dezvoltarea, se va tine seama de hartile de hazard (adancimi, viteze), fiind in acelasi timp necesara elaborarea de studii detaliate care sa includa măsuri structurale şi nestructurale asociate, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare.

Hartile de risc la inundatii mai contin si urmatoarele informatii de baza: titlul hartii; scara (reprezentata grafic si numeric); limita inundatiei; legenda ce va cuprinde: clasele de risc, simboluri pentru numarul populatiei afectate si pentru principalele tipuri de pagubele materiale; autoritatea responsabila, institutiile si/sau companiile elaboratoare.

Legenda

Culorile folosite pentru reprezentarea celor trei zone in hartile de risc la inundatii sunt urmatoarele:

 1. a)rosu pentru risc major la inundatii;
 2. b)portocaliu pentru zonele cu risc mediu la inundatii;
 3. c)galben pentru zonele cu risc minor la inundatii;
 4. d)verde deschis pentru zonele cu risc rezidual nesemnificativ.

Scara

Hartile de risc la inundatii pentru toate Administratiile Bazinale de Apa, publicate la nivel national (pe portalul de date dedicat al ANAR) au fost realizate in format digital, utilizand sistemul de proiecţie Stereo ’70.

Scara indicata de vizualizare/tiparire (ca si pentru hartile de hazard) este de 1:25.000.

Rezolutie

Rezolutia hartilor de risc la inundatii este data de precizia si rezolutia principalelor seturi de date utilizate, respectiv Corine Land Cover (utilizarea terenului) si hartile de hazard la inundatii.

*

*    *

Data publicarii

In luna martie s-au publicat, pe portalul website-ului A.N. Apele Romane, special construit pentru aceasta activitate, hartile de hazard la inundatii pentru toate Administratiile Bazinale de Apa si evaluarea de risc la inundatii asociata, asa cum sunt raportate la CE (prin WISE); mai precis, s-a publicat baza de date aferenta hartilor de risc la inundatii si datele spatiale aferente, care se refera la scenariul mediu (probabilitate de depasire a debitului maxim de 1%) – cerinta minimala a CE pentru toate Statele Membre.

Pe masura ce hartile de risc sunt adaptate legislatiei in vigoare, completate si finalizate, acestea devin publice pe site-ul dedicat al A.N. APELE ROMANE.

Autoritati responsabile pentru elaborarea hartilor de hazard la inundatii

In conformitate cu Programul de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor, hartile de hazard la inundatii pentru fiecare Administratie Bazinala de Apa, au fost realizate in baza unor licitatii la care au participat diferite consortii, firmele responsabile pentru elaborarea hartilor de hazard la inundatii,fiind prezentate dupa cum urmeaza:

o   A.B.A. Somes-Tisa: Aquaproiect Romania, RMD Germania;

o   A.B.A. Crisuri: Blom Romania;

o   A.B.A. Mures: Blom Romania,DHI Danemarca;

o   A.B.A. Banat: Aquaproiect Romania;

o   A.B.A. Jiu: DHI Hydrinform Cehia;

o   A.B.A. Olt: Aquaproiect Romania;

o   A.B.A. Arges-Vedea: Aquaproiect, UTCB (Romania), HKV (Olanda);

o   A.B.A. Buzau-Ialomita: Blom Romania (pentru b.h. Buzau); Blom Romania, Geoterproiect SRL Pitesti (Romania), DHI a.s. Cehia, Timnet International SRL (pentru Ialomita, Mostistea, Calmatui);

o   A.B.A. Siret: Halcrow LTD (UK) prin Halcrow Romania, ROMAIR (Romania);

o   A.B.A. Prut-Barlad: TOPRAM (Romania);

o   A.B.A. Dobrogea-Litoral: ROMAIR Consulting Romania, ADASA Sistemas a.u. – Spania prin ADASA – Sucursala Romania.

In vederea raportarii la CE, grupul de lucru format la nivel national din specialisti ai A.N. Apele Romane-sediul central si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, au procesat hartile de hazard obtinute in cadrul P.P.P.D.E.I. (verificarea si corectarea datelor GRID, structurarea pe clase de adancime si generarea limitelor zonelor inundabile) pentru cele 3 scenarii necesare (probabilitate mica, medie si mare); de asemenea, hartile de hazard au fost structurate si codificate in conformitate cu cerintele WISE si cu arealele cu potential semnificativ la inundatii (ASPFR) stabilite in etapa de evaluare preliminara a riscului la inundatii.

Autoritati responsabile pentru elaborarea hartilor de risc la inundatiii

In conformitate cu art. 763, OUG 3/2010, (b): Elaborarea hartilor de risc – atribuţie a Consiliilor Judeţene, cu sprijinul si coordonarea autoritatilor publice centrale cu competente in domeniul elaborarii hartilor de risc natural;

In conformitate cu OUG 663/2013 privind Normele metodologice de elaborare a hărţilor de risc la inundaţii (reactualizarea HG 443 /2003), “elaborarea hartilor de risc  se poate realiza si prin A.N. Apele Romane, în baza unui protocol încheiat cu Consiliile Judetene. Ca urmare, s-a aprobat Ordinul Comun nr. 170/3423/2013 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului încheiat între A.N. Apele Romane și Consiliile Judetene în vederea elaborării hărților de risc la inundații, publicat in MO 771/10.12.2013.

In baza OUG 663/2013 si ca urmare a Deciziei Ministerul Mediului Schimbarilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, A.N. Apele Romane a preluat responsabilitatea realizarii hartilor de risc la inundatii la nivel national.

In acest scop, grupul de lucru mai sus-mentionat, format la nivelul A.N. Apele Romane – sediu central si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, a avut ca responsabilitate si colectarea si pregatirea datelor geospatiale necesare determinarii riscului, elaborarea hartilor de risc la inundatii si a bazelor de date conform cerintelor WISE, incarcarea in baza de date WISE etc.

Link-uri pentru informatii (art 10.1).

 • www.mmediu.ro – OUG 3/2010
 • www.mmediu.ro – OUG 663/2013 privind Normele metodologice de elaborare a hărţilor de risc la inundaţii (reactualizarea HG 443 /2003)
 • www.mmediu.ro – Ordinul Comun nr. 170/3423/2013 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului încheiat între A.N. Apele Romane și Consiliile Judetene în vederea elaborării hărților de risc la inundații, si publicat in MO 771/10.12.2013
 • www.rowater.ro.
 • www.danube-floodrisk.eu.

Explicatii referitoare la continutul hartilor de hazard si de risc la inundatii pentru fluviul Dunarea

 1. Introducere

Hartile de hazard la inundatii la nivelul fluviului Dunarea s-au elaborat in cadrul Proiectului international DANUBE FLOODRISK – Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains (South – East Europe Transnational Cooperation Programme), desfasurat in perioada 2010 – 2012, în cadrul căruia Ministerul Mediului si Padurilor (actualmente Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice) din Romania a fost lider de proiect, A.N. Apele Romane fiind unul dintre parteneri.

Calculele pentru zonele inundabile au fost realizate avand ca baza topografica un model digital al terenului de tip LiDAR, cu rezolutia de 5 m, masuratori de teren si harti topografice (1:5000 – 1:25000).

Tipurile de date folosite si metodele de realizare a hartilor de hazard la inundatii in cadrul proiectului DANUBE FLOODRISK se regasesc in documentul tehnic “Manual of harmonized requirements on the flood mapping procedures for the Danube River – Data and methods” (www.danube-floodrisk.eu).

 1. Explicatii referitoare la continutul hartilor de hazard la inundatii pentru fluviul Dunarea

Semnificatie / Scopul hartii

Harta de hazard la inundatii constituie documentul pe care este reprezentata extinderea zonelor potential inundabile din albiia majora a fluviului Dunarea (inclusiv adancimi) pentru viituri al caror debit maxim este caracterizat de diverse probabilitati de depasire. Hărțile de hazard au fost produse pentru 3 scenarii de inundații: un eveniment frecvent cu perioada de recurenta la 30 de ani (HQ30), un eveniment mediu cu perioada de recurenta la 100 de ani (HQ100), și un eveniment extrem cu perioada de recurenta la 1000 de ani (HQ1000).

.Scopul hartii de hazard este in primul rand, constientizarea populatiei (in cf. cu obiectivul proiectului), la care se adauga si alte scopuri cu caracter general : suport decizional, intocmirea planurilor de management al riscului la inundatii, etc..

Continut

Harta de hazard la inundatii este o harta de ansamblu care, pentru fiecare probabilitate de depasire considerata, cuprinde urmatoarele elemente:

 • limita inundatiei, care reprezinta extensia apei pentru fiecare caz (scenariu) considerat;
 • adancimea sau nivelul apei, pentru care s-au stabilit 4 clase: (a). adancimea apei sub 0,5 m; (b). adancimea apei intre 0,5 m si 2 m; (c). adancimea apei intre 2 m si 4 m; (d) adancimea apei mai mare de 4 m.

Legenda

Adancimea apei pentru fiecare probabilitate de depasire este reprezentata pe intervale de adancime in nuante diferite de albastru. In legenda hartii se marcheaza, pentru fiecare culoare, valorile corespunzatoare ecartului considerat de adancimi ale apei.

Scara

Hartile de hazard la inundatii sunt reprezentate la scara 1:100.000, in fiecare din cele trei scenarii.

Rezolutie

Rezolutia in plan a hartilor de hazard la inundatii este 20 m.

 1. Explicatii referitoare la continutul hartilor de risc la inundatii pentru fluviul Dunarea

Semnificatie / Scopul hartii

Harta de risc la inundaţii pentru fluviul Dunarea constituie documentaţia care indica pentru zonele inundabile, in diverse scenarii (la diverse probabilităţi de depasire a debitului maxim), pagubele materiale şi umane potentiale.

Hartile de risc la inundatii  sunt realizate pentru fiecare probabilitate de depasire a debitului maxim de: 0,1% (probabilitate mica de depasire), 1% (probabilitate medie de depasire) si 3,3 % (probabilitate mare de depasire)

Continut

Harta de risc la inundaţii cuprinde delimitarea / evidentierea zonelor actuale de risc la inundatii (trei zone de risc – ridicat, mediu si redus) si prezinta pentru cele trei clase de risc (low, medium, high) pagubele economice potentiale (industrie, agricultura/paduri, asezari si altele).

Legenda

Culorile folosite pentru reprezentarea celor trei zone in hartile de risc la inundatii tin cont de categoriile de pagube : industrie – nuante de magenta, zone locuite – nuante de rosu, agricultura / paduri – nuante de galben si altele – nuante de verde.

Scara

Hartile de risc la inundatii pentru fluviul Dunarea sunt reprezentate la scara 1:100.000

Rezolutie

Rezolutia hartilor de risc la inundatii este data de precizia si rezolutia principalelor seturi de date utilizate, respectiv Corine Land Cover (utilizarea terenului) si hartile de hazard la inundatii (20 m).

Autoritate responsabila – Ministerul Mediului si Padurilor (actualmente Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice) din Romania

Data publicarii

Hartile de hazard si de risc la inundatii pentru fluviul Dunarea de la izvor si pana la varsarea sa in Marea Neagra, sunt prezentate in atlasul “Danube atlas hazard and risk maps” elaborat in anul 2012, in format A3 dar pot fi vizualizate si pe site-ul dedicat proiectului, la adresa www.danube-floodrisk.eu.

Link-uri pentru informatii (art 10.1).

Grupul de lucru format la nivel national din specialisti ai A.N. Apele Romane-sediul central si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru realizarea si incarcarea in WISE a hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii

Directori coordonatori

RADULESCU Daniela – Director I.N.H.G.A.
RINDASU Sorin – Director D.S.U., A.N. Apele Romane

Responsabil grup de lucru

CHENDES Viorel –  I.N.H.G.A.

Colectiv de lucru pentru verificarea/procesarea hartilor de hazard si realizarea hartilor de risc la inundatii

ACHIM Diana – I.N.H.G.A.
ANDREIAS Marius – A.N.A.R.
ANDRONACHE Matei – A.N.A.R.
BAZGA Ciprian – A.N.A.R.
BOGZIANU Razvan – A.N.A.R.
CHENDES Viorel –  I.N.H.G.A.
CONSTANTIN Dan- A.N.A.R.
DESPESCU Gabriela – A.N.A.R.
GHEORGHE Alexandru – A.N.A.R.
GHITA Elena Daniela – I.N.H.G.A.
GORDUZA Anca – A.N.A.R.
ION Bogdan – I.N.H.G.A.
LAZARINE Tereza – I.N.H.G.A.
MANOLE Dumitru – A.N.A.R.
MATREATA Simona – I.N.H.G.A.
PAL Laura – A.N.A.R.
PREDA Alexandru – I.N.H.G.A.
TELEANU Bogdan – I.N.H.G.A.
TERENTE Ionut – A.N.A.R.
TROCEA Ionel – I.N.H.G.A.

Colectiv de lucru pentru completarea bazelor de date GIS

ACHIM Diana – I.N.H.G.A.
BAZGA Ciprian – A.N.A.R.
BECIU Eugenia – A.N.A.R.
CURELEA Ramona – A.N.A.R.
LAZARINE Tereza – I.N.H.G.A.
MARIN Marin – A.N.A.R.
UNGUREANU Dragos – A.N.A.R.
VLADESCU Daniela – A.N.A.R.

Colectiv de lucru pentru elaborarea metodologiilor de lucru care au stat la baza elaborarii hartilor de hazard si risc la inundatii

CHENDES Viorel  – I.N.H.G.A.
CSERWID Elisabeta- I.N.H.G.A.
DUMITRACHE Ramona – I.N.H.G.A.
MATREATA Marius – I.N.H.G.A.
RADULESCU Daniela – I.N.H.G.A.
RINDASU Sorin – A.N.A.R.

Colectiv de lucru pentru incarcarea in baza de date WISE (Water Information System for Europe)

ION Bogdan – I.N.H.G.A.
VLADESCU Daniela – A.N.A.R.

Planul de management al riscului la inundații

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraƫie Naƫionale „Apele Române” supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) si la Administraţia Naţională „Apele Române” la adresa de e-mail consultare.inundatii@rowater.ro (persoana de contact: Domnul Sorin RÎNDAŞU – Director Departament Situaţii de Urgenţă)

Problema esenţială în managementul riscului la inundaţii este aceea a riscului acceptat de populaţie şi decidenţi, ştiut fiind că nu există o protecţie totală împotriva inundaţiilor (risc zero), după cum nu există nici un consens general asupra riscului acceptabil.

Riscul la inundaţii este caracterizat de natura fenomenului de inundare (inundaţii din cursuri de apa, viituri rapide, inundaţii din cresterea nivelului apelor subterane, inundaţii generate de furtuni marine, inundaţii exceptionale generate de accidente / incidente la constructii hidrotehnice-diguri, baraje) şi probabilitatea de producere asociata acestora, corelat cu gradul de expunere al receptorilor (numărul persoanelor şi al bunurilor expuse riscului la inundații precum şi valoarea economica a acestora) si vulnerabilitatea la inundaţii a receptorilor, rezultând implicit că pentru reducerea riscului trebuie acţionat asupra acestor caracteristici ale sale.

Diminuarea consecinţelor inundaţiilor este rezultatul unei combinaţii ample, dintre măsurile şi acţiunile premergătoare producerii fenomenului (activităţi de prevenire, de protecţie şi de pregătire), cele de management din timpul desfăşurării inundaţiilor (acţiunile de răspuns întreprinse în timpul inundaţiilor, cunoscute sub denumirea de managementul situaţiilor de urgenţă) şi cele întreprinse post inundaţii (de reconstrucţie şi învăţăminte deprinse ca urmare a producerii fenomenului).

În acord cu legislația europeană și literatura de specialitate internațională, gestionarea riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil.

Conform cerințelor Directivei privind evaluarea si managementul riscului la inundații, până la 22 decembrie 2015, tuturor statelor membre le revine obligația să elaboreze Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (cu raportare la C.E. – 22 martie 2016), pentru toate zonele identificate cu risc potențial semnificativ la inundaţii, aflate sub incidența art. 5 al Directivei (raportate la C.E. în martie 2012), pentru care, de altfel, s-au elaborat hărți de hazard și de risc la inundații, în conformitate cu Articolul 6 al Directivei (hărți raportate la C.E. în martie 2014).

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii trebuie coordonate la nivel de bazin hidrografic  (Unitate de Management), în conformitate cu articolul 3.2(b) (art. 7.1 şi 4, art. 8), respectiv – în cazul României – la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă.

În acest sens statele membre stabilesc obiective de management al riscului la inundaţii, axându-se pe reducerea potențialelor efecte negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediul înconjurător și patrimoniul cultural. Menționăm că Planurile de Management al Riscului la Inundaţii vor contribui, în același timp, la atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung (aprobată prin H.G. 846/ 2010).

Programul de măsuri într-un bazin se bazează pe măsuri structurale și nonstructurale. Măsurile structurale au rol de protecţie, prevenire şi diminuare a efectelor inundaţiilor şi sunt aplicate în scopul reducerii debitului de vârf al viiturilor, a nivelurilor maxime în albie, a duratei viiturii, apărând bunurile şi populaƫia din albia majoră. Realizarea/ implementarea acestora presupune, de regulă, o perioadă îndelungată şi necesită o amplă analiză din mai multe puncte de vedere (criterii tehnice, economice, de mediu, sociale etc.).

La nivel european, măsurile structurale nu mai sunt considerate ca fiind în mod obligatoriu cea mai bună soluţie pentru gestionarea inundaţiilor. În acest sens, se pune tot mai mult accentul pe măsurile nonstructurale şi soluţiile de tip infrastructură verde, acestea devenind tot mai importante odată cu recunoaşterea crescândă a beneficiilor sale. Astfel, sunt recomandate măsurile de management natural a inundaţiilor, măsuri orientate pe creşterea capacităţilor de stocare temporară a apei provenită din inundaţii şi care, în acelaşi timp, pot furniza servicii pentru ecosisteme. Conceptul  dezvoltat la nivelul C.E. poartă denumirea de Măsuri Naturale de Retenţie a Apei (Natural Water Retention Measures), care reprezintă măsuri-suport pentru infrastructura verde.

În concordanţă cu literatura de specialitate, măsurile nonstructurale sunt clasificate în două mari categorii : măsuri de reducere a probabilității de inundaţii (reducere a hazardului) și măsuri pentru creşterea rezilienţei la inundaţii.

Un exemplu de măsuri pentru reducerea hazardului sunt măsurile de împădurire, terasare a vesanților cu livezi sau viță de vie, practicarea lucrărilor agricole perpendicular pe panta terenului, lucrări de combatere a torenților și a eroziunii solului, măsuri de evitare a unor construcții noi în zona inundabilă etc. Ca măsuri de creștere a rezilienței, amintim măsurile pentru creşterea gradului de conştientizare al comunităţii, măsuri privind prognoza inundaţiilormăsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă și nu în ultimul rând, măsuri de reglementare a construcțiilor aflate în prezent în zonele inundabile: măsuri de consolidare/ supraînălțare a locuinței, măsuri de impermeabilizare a structurii acesteia etc.

Măsurile care pot fi luate sunt complexe și necesită implicarea mai multor instituții, autorități locale, județene, bazinale, mai mulți „actori”, dintre care, cel mai important este chiar populația.

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii vor sprijini procesul decizional si vor contribui la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a riscului la inundaţii, în special în zonele cu risc potențial semnificativ la inundaţii. Ele vor fi elaborate și publicate pe site-ul Adminitrației Naționale “Apele Române”, al Administraţiilor Bazinale de Apă (A.B.A.) și al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) până la data de 22 decembrie 2015 și, mai apoi, raportate către Comisia Europeană până în 22 martie 2016.

Comparatie
continut PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII elaborat la nivelul A.B.A.
versus
continut PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII conform prevederilor Directivei Inundatii

 

 

CONTINUTUL PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

Cerinte conform Directivei 2007/60/EC (Anexa)

 

Cerinte P.M.R.I. / A.B.A. conform Metodologiei I.N.H.G.A. (enumerare capitole)

 Prezentare generală a bazinului hidrografic

 

 • Relief; Geologie; Climă; Resursa de apă;

Sol; Biodiversitate; Populație, așezări umane; Utilizarea terenului; Activitatea economică; Infrastructură; Recreere și turism; Patrimoniu cultural

 • concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații, astfel cum sunt solicitate în capitolul II sub forma unei hărți sumare a districtului hidrografic sau a unității de management menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) care identifică zonele enumerate la articolul 5 alineatul (1), supuse prezentului plan de management al riscului de inundații
 • hărțile de hazard și de risc de inundații, astfel cum au fost pregătite în temeiul capitolului III, sau cele care sunt deja existente în conformitate cu articolul 13, precum și concluziile care pot fi deduse din aceste hărți
Riscul la inundaţii la nivelul A.B.A.

 

 • Descrierea lucrărilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor;
 • Descrierea sistemelor existente de avertizare şi de răspuns la inundaţii;
 • Istoricul inundaţiilor în bazinul hidrografic;
 • Inundaţii istorice semnficative;
 • Zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii;
 • Hărţi de hazard şi Hărţi de risc la inundaţii;
 • Indicatori statistici

Cerinte conform Directivei 2007/60/EC (Anexa)

 

Cerinte P.M.R.I. / A.B.A. conform Metodologiei I.N.H.G.A. (enumerare capitole)

 • descrierea obiectivelor corespunzătoare de management al riscului de inundații, stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatul (2)
Descrierea obiectivelor de management al riscului de inundații
 • rezumatul și ordinea de prioritate a măsurilor luate cu scopul de a realiza obiectivele respective de management al riscului de inundații, inclusiv măsurile luate în conformitate cu articolul 7, precum și măsurile în legătură cu inundațiile luate în temeiul altor acte comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (1) și Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (2), Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (3), precum și Directiva 2000/60/CE
Sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora

 

 • Consideraţii generale cu privire la propunerea de măsuri pentru managementul riscului la inundaţii
 • Catalog de măsuri potenƫiale la nivel naƫional
 • Etape parcurse în definirea măsurilor de management al riscului la inundaƫii la nivelul A.B.A
 • descrierea metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor în raport cu avantajele folosită pentru evaluarea metodelor cu efecte transnaționale (atunci când este disponibilă, pentru bazine sau subbazine hidrografice comune)
Descrierea metodologiei de prioritizare a masurilor de management al riscului la inundații pe baza analizei multi-criteriale (Multi-Criterial Analysis)
 • descrierea ordinii de prioritate și a modului în care va fi monitorizat progresul în punerea în aplicare a planului
Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat
 • rezumatul informațiilor publice și al măsurilor/acțiunilor de consultare luate
Informarea și consultarea publicului
 • lista autorităților competente și, după caz, o descriere a procesului de coordonare în cadrul oricărui district hidrografic internațional, precum și a procesului de coordonare cu Directiva 2000/60/CE
Lista autorităţilor competente în implementarea şi monitorizarea / evaluarea P.M.R.I
Descrierea procesului de coordonare în D.B.H. internaţional;
Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A. (Directiva 2000/60/CE).

 

1-PMRI-Somes-Tisa  

9-PMRI-Siret

 

 

 

 

 

 

Prut

6-PMRI-Olt

 

3-PMRI-Mures

 

5-PMRI-JIU

 

11-PMRI-Dobrogea-Litoral

 

2-PMRI-Crisuri

 

8-PMRI-Buzau-Ialomita

 

4-PMRI-Banat

 

7-PMRI-Arges-Vedea-1

 

12-PMRI-Dunare-1

 

Planurile de management al Riscului la Inundații au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 972 din 21 decembrie 2016 și publicată în Monitorul oficial nr. 106 din 7 februarie 2017

Planurile de management al riscului la inundații – ciclul 2

PMRI al bazinului Dunării

La 16 decembrie 2015 ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea) a publicat la Viena primul Plan de Management al Riscului la Inundații pentru Bazinul  Dunării.

Acesta, alături de Planul de Management Bazinal al Fluviului Dunărea stabilește prioritățile pentru bazinul Dunării până în anul 2021.

Planul de Management al Riscului la Inundații reprezintă o piatră de hotar în activitatea ICPDR către o gestionare durabilă a riscurilor de inundații. Se adresează tuturor aspectelor de management al riscului de inundații concentrându-se  pe prevenire, protecție și pregătire, incluzând măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite și solicitând solidaritatea între toate părțile contractante ale ICPDR.

Acest plan de management a fost elaborat cu implicarea părților interesate și a publicului. Pentru următorii șase ani, activitatea ICPDR va fi orientată spre punerea în aplicare a lui și a măsurilor conținute de acesta.

EPRI

CICLUL I de raportare
Inundaţii istorice semnificative

Selecţia inundaţiilor istorice semnificative a fost realizată prin aplicarea de criterii proprii fiecărei ţări, directiva oferind libertate fiecărui stat membru în definirea termenului de inundaţie istorică semnificativă.

Criteriile care au stat la baza identificării inundaţiilor istorice din România au fost cele hidrologice şi criteriile privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică.

Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost definite în urma consultării informaţiilor disponibile la momentul actual, în cadrul proiectelor Planul de prevenire şi de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluării accidentale şi respectiv rezultatele obţinute în cadrul PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N. Apele Române). În acelaşi timp s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări hidrotehnice, considerând toate inundaţiile care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ semnificativ, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).

Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

CICLUL II de raportare