COVID

Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Instrumentul pentru Sprijin de Urgență

„Sprijin acordat statelor membre pentru stabilirea de sisteme naționale, puncte locale de colectare și infrastructură digitală pentru monitorizarea Covid 19 și a variantelor acestuia în apele uzate – România”

Acord de grant nr. 060701/2021/864662/SUB/ENV.C2

Parteneri:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – lider de proiect

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului

Administrația Națională ”Apele Române”

Perioada de implementare:

01.01.2022 – 30.09.2023 (21 luni)

Beneficiarul proiectului este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 865.989 EUR .

Proiectul a avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii de cercetare disponibilă la nivel național prin dezvoltarea unui laborator dotat corespunzător pentru analiza apelor uzate în ceea ce privește detectarea virusului SARS-CoV-2 și a variantelor acestuia. De asemenea, proiectul a avut în vedere elaborarea unei metodologii de identificare a focarelor de Covid-19 pe baza informațiilor furnizate de sistemul de supraveghere a apelor uzate. Rezultatele obținute se transmit autorităților sanitare competente și se încarcă pe platforma digitală dezvoltată la nivel național pentru a asigura interoperabilitatea cu Platforma Digitală Europeană de Schimb (DEEP).

Pentru perioada de implementare a proiectului, România și-a propus să analizeze probe prelevate din locații situate în municipiul București urmând să extindă aria de supraveghere pe întreg teritoriul țării.

Rolul Administrației Naționale ”Apele Române” în cadrul proiectului a fost acela de a contribui la elaborarea metodologiei de identificare a focarelor virale pe domeniul său de competență referitor la aspecte privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane și de a furniza o analiză documentată asupra posibilității de extindere a activității de supraveghere a virusului SARS-CoV-2 în apele uzate considerând situația infrastructurii de apă uzată urbană în aglomerările umane la nivel național.

Proiectul răspunde Recomandării (UE) 2021/472 privind o abordare comună a Statelor Membre pentru stabilirea de sisteme naționale și instituirea unei supravegheri sistematice a virusului SARS-CoV-2 în apele uzate în scopul depistării precoce și evitarea răspândirii în comunitate prin aplicarea măsurilor de sănătate publică.