Numele proiectului: ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, Cod. SIPOCA 588/ Cod MySmis2014 126656

 

Denumirea beneficiarului și a partenerului:

Beneficiar MINISTERUL APELOR SI PADURILOR

Partener ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE”