Documente supuse consultării publicului

NOU!

Broșuri pentru public

Chestionar

CHESTIONAR PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL BAZINELOR/SPAȚIILOR HIDROGRAFICE (2022-2027)

Instrumentul principal de implementare al Directivei Cadru Apă (DCA) îl reprezintă Planul de Management al bazinului/spațiului hidrografic (2009), respectiv actualizările sale ulterioare (la fiecare 6 ani). În conformitate cu prevederile DCA, se are în vedere ca prin acest plan obiectivele de mediu ale corpurilor de apă să fie atinse, respectiv starea bună și menținerea acesteia prin respectarea principiului de nedeteriorare.

Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR) și Administrațiile Bazinale de Apă (ABA) au elaborat:

– Planul Național de Management – Sinteza celor 11 Planuri de Management ale bazinelor/spațiilor Hidrografice și Planurile de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2009), aprobate prin HG nr 80/2011;

– Planul Național de Management actualizat (2016) și Planurile de management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2016)   aprobate prin  HG 859/2016;

– proiectul Planului Național de Management actualizat (2021) (numit în continuare proiectul Planului de Management actualizat) și proiectele Planurilor de management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2021) au fost postate pe site-urile ANAR și ABA în vederea consultării factorilor interesați (30 iunie – 30 decembrie 2021).

Aceste documente prezintă și integrează, având în vedere prevederile Directivei Cadru Apă,  obiectivele privind activitățile de gospodărire a apelor la nivel bazinal și național și includ caracterizări ale corpurilor de apă, evaluări ale stării acestora și măsuri aferente perioadei 2022-2027 pentru îmbunătățirea și menținerea stării bune a apelor de suprafață și subterane din bazinele/spațiile hidrografice.

Chestionarul de mai jos a fost conceput având un dublu rol: de a vă informa, dar și pentru a vă solicita opinia, ca factori interesați, dar și ca utilizatori ai resurselor de apă, contribuind astfel la finalizarea Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice 2021.

În acest context, vă rugăm să completați chestionarul și să îl transmiteți până în data de 30 decembrie 2021. (Chestionarul va fi disponibil online cu posibilitatea de transmitere directă – prin apăsarea butonului – TRIMITE).

Legislație specifică pentru Directiva Cadru Apă