Sistem contribuţii specifice de gospodărire a resurselor de apă, plăţi, tarife şi penalităţi, conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 52 din 31 mai 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor

HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"