Proiectul Danube Hazard m3c

1. Elemente de identificare:

 • Acronim proiect: Danube Hazard m3c
 • Titlu limba engleză: Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Mesuring, Modelling-based Management and Capacity building.
 • Titlu limba română: Luptând împortiva poluării cu substanțe periculoase în bazinul Dunării prin măsurare, gestionare bazată pe modelare și consolidarea capacității.
 • Cod proiect: DTP3-2.1-299
 • Durata implementării: 30 de luni, perioada 01.07.2020 – 31.12.2022
 • Sursa finanțare: proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnațional Dunărea în cadrul Axei prioritare 2, Obiectivul specific 2.1 – Consolidarea gestionării transnaționale a apei și prevenirea riscului de inundații (Strengthen transnational water management and flood risk prevention).
 • Buget total: 2,60 milioane €, din care:
 • fonduri ERDF: 2,11 milioane euro
 • fonduri IPA II: 0,03 milioane euro
 • fonduri ENI-MD: 0,06 milioane euro
 • Lider de parteneriat: Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien).
 • Poziția A.N. Apele Române” în cadrul parteneriatului proiectului: Responsabil și coordonator pentru Pachetul Tehnic de Lucru 4 (WPT4) – Consolidarea capacității administrative (Capacity building) și de asemenea, participant la toate Pachetele de Lucru din proiect.

2. Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului este de a obține un control durabil și eficient la nivel transnațional din perspectiva reducerii poluării apelor cu substanțe periculoase.

După cele 30 de luni de implementare a proiectului Danube Hazard m3c  suntem convinși că rezultatele  obținute vor contribui la:

– îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la situația poluării apelor cu substanțe prioritare și în special identificarea căilor prin care aceste substanțe pătrund în apele din bazinul hidrografic al Dunării;

– gestionarea eficientă la nivel transnațional a poluării cu astfel de substanțe, în baza strategiilor și măsurilor prioritizate, analizând problemele specifice teritoriale;

– asigurarea pe termen lung a managementului eficient al substanțelor periculoase, prin expertiză instituțională sporită, abilități și instrumente, cu alte cuvinte, prin consolidarea capacității instituționale.

3. Structura proiectului:

Proiectul include, pe lângă Pachetele de Lucru privind Managementul și Comunicarea, 4 Pachete Tehnice de lucru privind:

 • WPT1 – Inventarierea substanțelor periculoase / Inventory of hazardous substances (Partener responsabil: Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta / Budapest University of Technology and Economics);
 • WPT2 – Scenarii privind modelarea și evaluarea în zone pilot / Scenarios modelling and assessment in pilot regions (Partener responsabil: Agenția de mediu din Austria / Environment Agency Austria);
 • WPT3 – Evaluări și recomandări privind poluarea transfrontalieră cu substanțe periculoase / Transnational HS pollution assessment and recommendations (Partener responsabil: Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea / International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR);
 • WPT4 – Consolidarea capacității administrative / Capacity building (Partener responsabil: A. N. “Apele Române” / National Administration „Romanian Waters”).

4. Parteneriatul proiectului:

România, împreună cu alte state din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, depune eforturi susținute pentru atingerea scopului comun de a reduce și elimina poluarea cu substanțe periculoase din apele fluviului Dunărea și afluenții acestuia. În acest context, din luna iulie 2020 a început implementarea proiectului internațional Danube Hazard m3c, în cadrul unui parteneriat format din 11 instituții specializate din 9 țări dunărene.

În carul proiectului funcționează Comitetul Consultativ (Advisory Boarding) format din 13 Partenerii Strategici Asociați (ASP) din 10 țări dunărene:
Informații suplimentare puteți afla de pe website-ul oficial: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

 1. Raportul-Layman-al-proiectului-Danube-Hazard-m3c
 2. Final-Leaflet_DanubeHazard-m3c
 3. Final-newsletter