Depunere electronică petiție

  Ce reprezintă o petiție?

  Constituția României prevede, la art. 51 că cetățenii și organizațiile legal constituite au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții. Acest drept este reglementat în detaliu prin OG nr. 27/2002.

  Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice. Petițiile se formulează în nume propriu ori, în cazul organizațiilor, în numele colectivelor pe care le reprezintă.

  ATENTIE !

  Nu folosiți formularul de petiții online pentru comunicarea inter-instituțională sau cea purtată în cadru legal specific (de ex. transmitere de adrese, corespondență privind derularea unor relații contractuale, solicitări de puncte de vedere cu privire la reglementări legale, contencios administrative). Pentru aceste tipuri de solicitări, vă rugăm folosiți datele din secțiunea Contact  a site-ului.

   

  Soluționarea petițiilor

  Administratia Nationala „Apele Romane” are obligația de a soluționa petitia dvs, de regulă, in termen de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu cel mult 15 zile. Daca petiția dvs. nu este de competența ANAR, aceasta va fi redirecționată instituțiilor competente. Vă puteți informa despre competențele ANAR consultând site-ul nostru.

  În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns.

  ATENȚIE!

  Conform art. 7 din OG nr.27/2002 cu modificarile si completarile ulterioare „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonante.” Drept urmare, vă rugăm să vă completați datele de identificare și contact, astfel încât petiția dumneavoastră să poată fi luată în considerare, iar răspunsul să poată fi transmis către dumneavoastră în termenul legal.

  De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instituţiei sau a angajaților acesteia, se clasează.