TPAE

Proiectul “Towards a proper aquatic enivronment” finanțat prin Mecanismului Financiar European SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO 04 “Reducerea subsanțelor periculoase” având ca obiectiv principal Creșterea cunoașterii și a conștientizării în domeniul politicii apei prin extinderea activității curente de monitoring pe baza noilor cerințe europene este un parteneriat între Administrația Națională ,,Apele Române” în calitate de Promotor al Proiectului și Agenția Norvegiană de Mediu în calitate de Partener al Proiectului.

Mai multe informații www.tpae.ro