Cooperarea în domeniul de gospodărire a apelor de frontieră și colaborarea bilaterală cu OLANDA

Activitatea de cooperare cu țările vecine se desfășoară în baza acordurilor încheiate la nivel de guvern/minister:

Aplicarea acordurilor se face de către comisiile hidrotehnice/împuterniciți guvernamentali, iar hotărârile acestora, adoptate în cadrul sesiunilor, fiind duse la îndeplinire de către subcomisiile / grupele de lucru stabilite pe domenii de activitate/ râuri.

Acordurile bilaterale au la bază, după caz, prevederile următoarelor Convenții internaționale:

Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia 1994);
Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării (București 1992);
Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale (Helsinki 1992).

Colaborarea în cadrul Acordurilor urmărește totodată și implementarea Directivei Cadru privind Apa, a Directivei privind inundațiile și a Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin (după caz).