JOINTISZA

Proiectul Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în Bazinul Tisei/Strengthening Cooperation between River Basin Management Planning and Flood Risk Prevention to Enhance the Status of Waters of the Tisza River Basin, având acronimul JOINTISZA, oferă cadrul de cooperare transnațională pentru perioada 2017-2019 în cel mai mare sub-bazin al bazinului fluviului Dunărea.

Proiectul JOINTISZA este finanțat prin Programul Interreg V-B al Uniunii Europene, componenta Programul Transnațional pentru Dunăre (DTP 2014-2020), axa prioritară 2 (Responsabilitate pentru Mediu și cultură în Regiunea Dunării), componenta 2.1 (Consolidarea managementului apelor transnaționale și prevenirea riscului la inundații).

Valoarea totală a proiectului JOINTISZA este de 2 254 127 EURO din care 446 mii EURO revin partenerilor români.

Proiectul, având o durată de 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019), este elaborat și implementat de 17 parteneri din cinci state – România, Ungaria, Serbia, Slovacia și Ucraina – care au suprafețe situate în bazinul hidrografic al râului Tisa.

Scopul proiectului este de îmbunătățire a stării apelor din bazin prin consolidarea cooperării transnaționale și îmbunătățirea interacțiunii între stakeholderi (ca părți interesate) și autoritățile care administrează și monitorizează în cooperare același bazin hidrografic. Totodată, în cadrul proiectului vor fi identificate soluții pentru provocările comune din întregul bazin (supraexploatare, modificarea regimului apei, contaminarea apelor, intensificarea inundațiilor pe fondul amplificării efectelor schimbărilor climatice).

Cei trei parteneri care participă la proiect din partea României sunt:

  •  Ministerul Apelor și Pădurilor
  •  Administrația Națională “Apele Române”
  •  Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Mai multe informații: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza