Administrația Națională “Apele Române” este partener in proiectul Danube Water Balance și are alocat un buget total de 152.985,00 Euro, din care 80% sunt fonduri Interreg si 20% fonduri de stat. Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG pentru Regiunea Dunării, axa prioritară 2 (O regiune a Dunării mai verde, cu emisii scăzute de carbon).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem armonizat de modelare a bilanțului apei în bazinul hidrografic al Dunării, rezultatele principale urmând a fi realizarea unui management îmbunătățit al datelor pentru calculele actuale și viitoare ale bilanțului de apă, și crearea unui model open-source de bilanț al apei pentru bazinul hidrografic al Dunării, care permite cuantificarea componentelor bilanțului hidric pentru întregul bazin și pentru zonele de interes selectate.

De asemenea, se vor crea scenarii de bilanț al apei pentru 4 subbazine transfrontaliere pilot: Morava (Cehia, Slovacia, Austria), Tisa (Ungaria, Slovacia, România, Serbia, Ucraina), Sava Superioară (Slovenia, Croația) și Drina (Serbia, Bosnia și Herțegovina).

Nu în ultimul rând, proiectul va oferi părților interesate o perspectivă îmbunătățită asupra metodologiei comune pentru calculul bilanțului apei, punându-se un accent puternic pe implicarea stakeholderilor și consolidarea capacităților.

Bugetul total al proiectului este de 3.028.319,50 Euro și are o durată de desfășurare de 30 de luni. Consorțiul de parteneri ai proiectului Danube Water Balance este format din 20 instituții reprezentând 11 ţări din bazinul Dunării, alături de care participă și 13 parteneri strategici asociați.

Mai multe detalii pot fi consultate aici:

https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560490896462

https://www.linkedin.com/in/danube-water-balance-495ba8311/