D.I.A.N.A

Detection and Integrated Assessment of Non-authorised water Abstractions using EO

Data lansării: 01.01.2017

Durata: 36 luni

Finanțare: Comisia Europeană. Horizon 2020 – Programul de Observații Satelitare

Descrierea proiectului DIANA – Detectarea şi evaluarea integrată a captărilor de apă neautorizate prin folosirea observaţiilor satelitare: proiectarea în comun şi elaborarea unei platforme de servicii comerciale care va permite gestionarilor şi autorităţilor din domeniul apei să îşi perfecţioneze tehnicile de identificare şi verificare a captărilor neautorizate de apă pentru irigaţii şi să îşi îmbunătăţească politicile şi practicile de gestionare a apei, în special în condiţii extreme precum seceta. DIANA va valorifica datele din observaţii satelitare obţinute prin programul Copernic şi prin alte surse, precum şi cele mai recente modele pentru identificarea zonelor irigate (ilegal) şi pentru estimarea volumelor de apă captate cu scopul de a oferi o serie de produse şi servicii de date cu valoare adăugată, care vor fi convenabile şi rentabile. Vor fi stabilite trei zone pilot ce urmează a fi testate într-un mediu operaţional real din Spania, Italia şi România (Banat). Toate zonele pilot vor fi integrate în fluxul de lucru al utilizatorilor, iar rezultatele vor fi evaluate şi validate împreună cu aceştia printr-o metodologie cu mai multe niveluri, ceea ce va favoriza acceptarea platformei DIANA ca soluţie viabilă.

Consorțiu:

1.    AGROAPPS PC

2.    AGRISAT IBERIA SL

3.    ARIESPACE SRL

4.    ROMANIAN SPACE AGENCY

5.    NATIONAL ADMINISTRATION „APELE ROMANE”

6.    CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

7.    ASOCIACION FERAGUA DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ANDALUCIA

8.    WHITE RESEARCH SPRL

9.    DOISECO UNIPESSOAL LDA

https://diana-h2020.eu/en/home/

https://www.facebook.com/DIANA.H2020/

http://twitter.com/H2020_DIANA