Proiect „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)”

Plajele nou create sunt rezultatul lucrărilor de combatere a eroziunii costiere a căror execuție și implementare a fost aprobată și finanțată de Uniunea Europeană în cadrul unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură derulate de statul român, în ultimii 50 de ani, prin instituțiile sale abilitate (Ministerul Mediului – A.N. “Apele Romane” – A.B.A. Dobrogea-Litoral”). Beneficiarul proiectului este Administrația Bazinală de Apă (ABA) Dobrogea-Litoral.

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE COSTIERĂ PENTRU “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE”

Evoluția conceptului de protecție costieră în perioada 2010 – 2021

Zona costieră a României, în lungime de 244 Km este formată din tãrmuri cu altitudine joasa – plajele (80%) și țărmuri relative înalte – falezele (20%).

În acelasi timp, această zonă cuprinde atât țărm natural (plaje și faleze – cca. 84%) cât si țărm ’’construit’’ (porturi, construcții hidrotehnice de protecție – cca. 16%). În zona costieră sunt concentrate activitati socio economice intense si exista o puternica baza de resurse naturale.

Monitoringul multianual al litoralului a evidentiat tendinta generala de degradare prin eroziune, chiar daca intensitatea fenomenului variazã de la an la an.

Evolutia plajelor este determinata de balanta lor sedimentara, adica de raportul existent intre cantitatea de sedimente disponibile in zona marina litorala si regimul hidrodinamic marin, reprezentat in zona costiera prin energia valurilor si a curentilor marini litorali. Dezechilibrarea raportului buget sedimentar / factori hidroenergetici duce la aparitia unor modificari ambientale si aparitia procesului de eroziune / depunere. Dezechilibrele pot avea cauze naturale, sau pot fi determinate de interventii antropice.

Problema proceselor de degradare prin eroziune a litoralelor este considerata de multe state ca fiind de importanta nationala. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar mai ales compromite ecosistemele marii costiere si valoarea socio-economica a zonei litorale, creand pagube insemnate economiei nationale si dezvoltarii durabile a tarii.

Prevenirea procesului de eroziune si reabilitarea plajelor degradate, sunt actiuni deosebit de dificile si costisitoare. Ele necesita o abordare stiintifica, printr-o cunoastere aprofundata a situatiei locale si regionale a proceselor hidrodinamice si sedimentologice litorale, deltaice si fluviatile, o monitorizare atenta a tuturor schimbarilor morfodinamice, o modelare a acestor procese si a solutiilor de protectie si reabilitare si abia in final dupa analiza variantelor optime, aplicarea lor pe teren.

Imediat dupa anul 1990 statul roman a stopat orice lucrare cu caracter de protectie costiera conducand pana in anii 2010 ca  întreg litoralul romanesc al Marii Negre sa se afle intr-o intensa si continua degradare prin eroziune marina. Procesele de eroziune a litoralului, precum si de dinamica a sedimentelor si apei din zona costiera a constituit imediat duapa anul 2010 obiectul unor studii detaliate si al unui program de urmarire anuala in vederea gãsirii solutii de limitare a efectelor de degradare si de reabilitare ambientala, devenind fundamentala elaborarea unui Master Plan a zonei costiere.

Astfel, ANAR – ABADL, in cursul anului 2010 a contractat elaborarea MASTER PLANUL “PROTECTIA SI REABILITAREA ZONEI COSTIERE”, avand ca sursa de finantare POS Mediu 2007 – 2013, iar in anul 2012  a fost definitivat si aprobat (CTE Interministerial) documentul final acesta fiind considerat de statul roman ca fiind document strategic privind dinamica si protectia liniei tarmului, aspect fundamental pentru statele maritime avansate.

Obiectivele Master Planului

Obiective generale:

Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata de-a lungul coastei romanesti a Marii Negre si

Sporirea sigurantei in unitatea sudica a coastei (la sud de Midia), grav amenintata de efectele distructive ale eroziunii costiere.

Obiectivele specifice:

Dezvoltarea unui program de masuri si lucrari in vederea reabilitarii si protejarii liniei tarmului, a terenurilor adiacente si a ecosistemelor marine

Protejarea infrastructurii si a obiectivelor social economice periclitate, ca urmare a eroziunii

Implementarea unui program integrat de monitorizare costiera pentru  sprijinul activitatilor de exploatare si intretinere a sistemelor de protectie costiera pe termen mediu si lung (10 si 30 de ani)

Plan de implementare

In scopul de a dezvolta un program de punere in aplicare, a fost necesar sa se ia in considerare eficienta si eficacitatea fiecareia dintre masurile propuse pentru reducerea riscurilor de eroziune, precum si ceea ce este posibil de realizat in fiecare perioada a planului. Cele trei perioade de timp care sunt incluse in planul de actiune sunt:

Pe termen scurt: FAZA I 2012 – 2015  (perioada de finantare prin programul POS MEDIU cu fonduri  UE);

Pe termen mediu: FAZA II 2014 – 2020 (perioada actuala de finantare a UE prin programul POIM); si

Pe termen lung: 2021 – 2041;

În contextul obligațiilor ce au revenit ANAR – ABADL după aprobarea Master Planului zonei costiere, institutia noastră a inițiat, a implementat și finalizat programul costier aferent termenului scurt și in perioada 2012 – 2015, prin proiectul “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre in zona municipiului Constanța și Eforie Nord, judetul Constanta” cu finantare din POS Mediu, a fost protejata o lungime de coasta de 7,3 km in zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud si Eforie Nord.

Totodata prin acelasi proiect a fost marita suprafata plajelor aferenta zonelor descrise mai sus cu 60,66 ha, respectandu-se atat indicatorii tehnico-economici ai proiectului cat si indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de finantare. Valoarea contractului de finantare a fost de 745.071.407 lei / 170.635.000 EURO.

Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt revelat de etapizarea din Master Plan, pentru respectarea obligatiilor programului de implementare pe termen mediu, ANAR – ABADL a contractat in februarie 2015 serviciile de “Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte axa priorotara 5 – Reducerea eroziunii costiere FAZA II (2014 – 2020)” cu scopul de a incheia contractul de finantare prin programul POIM pentru reabilitarea costiera a tuturor zonelor prevazute la sectiunea – termen mediu.

În data de 09.11.2018, a fost semnat contractul de finanțare nr. 223, între Ministerul Fondurilor Europene șși Administrația Națională „Apele Române”, pentru implementarea proiectului major: “Reducerea eroziunii costiere FAZA II (2014 – 2020)” cu finantare din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), la valoarea totală de 3.805.641.720 lei / 841.118.740 EURO; – în prețuri curente.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Administrația Națională Apele Române, în calitate de Beneficiar, alături de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, având delegare de competențe, implementează proiectul „REDUCEREA EROZIUNll COSTIERE FAZA II (2014-2020)” Cod SMIS 2014+ 122927 cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv specific 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

Perioada de implementare a Contractului de finanțare Nr.223 din 09.11.2018 prin Programul Operational Infrastructura Mare este: 26.02.2015 – 30.12.2023

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.805.641.721,67 lei

Valoarea cofinanțării UE este de 2.722.170.915,77 lei

SCOPUL acestui proiect este să asigure adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscului prin protecția la eroziune a liniei țărmului în condiții medii anuale și în timpul evenimentelor cu perioada de recurentă de până la 1/100 ani, pentru o durată de viață proiectată de 50 ani.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Reducerea efectelor și pagubelor asupra populației cauzate de fenomene naturale asociate eroziunii costiere pe întreaga durată de viață a investițiilor (50 de ani).

Protecția litoralului Mării Negre pe teritoriul României de efectele eroziunii costiere prin dezvoltarea unui program de lucrări specifice care au în vedere reabilitarea și protejarea liniei țărmului, a terenurilor adiacente și a ecosistemelor de uscat și marine pe durata de viață a investițiilor (50 de ani);

Diminuarea riscurilor de deteriorare și pierdere a habitatelor în cazul neimplementării proiectului – ROSPA0076 Marea Neagră, ROSCI0066 Delta Dunării-zona marină, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razelm-Sinoe, ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud, ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai, Rezervația 345 Vama Veche -2 Mai, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI 0281 Cap Aurora, ROSCI0293 Costinești-23 August, Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Protejarea factorilor de mediu, a  infrastructurii economice și a obiectivelor sociale periclitate de procesele de eroziune marină pe durată de viață proiectată a investițiilor;

Implementarea unui program integrat de monitorizare a zonei costiere care să vină în sprijinul operatiunilor și lucrărilor de întreținere, monitorizare a lucrărilor de investiții, dar și a componentelor de mediu pe termen mediu și lung.

Contracte de lucrări:

 1. Edighiol și Periboina – protectie costieră și reabilitare stavilare și structuri aferente;

Valoare 63.507.510 lei / 14.036.360 EURO;

Lucrări propuse: Reabilitarea corp stavilare, decolmatare zona de descărcare la mare, inlocuire confectii metalice, montaj macarale noi pentru manipulare stavile, consolidare mal lac Sinoe, reabilitare dig marin pentru protecție descărcare canal Edighiol;

 1. Mamaia– protecție costieră 6950 ml și 53 ha plajă nou creată;

Valoare: 285.970.210 lei / 63.204.820 EURO;

Lucrări propuse: prelungire epiu existent, înnisipare artificială;

 1. Tomis (Cazino) – protecția costieră între portul Constanța și portul turistic Tomis 790 ml;

Valoare: 53.044.460 lei / 11.723.830 EURO;

Lucrări propuse: demolare structuri costiere existente, consolidare faleză;

 1. Agigea – protecție costieră și consolidare faleză 1200 ml si 0,62 ha plaja nou creată;

Valoare: 53.404.540 lei / 11.803.410 EURO;

Lucrări propuse: Consolidare faleză, epiuri marine noi încastrate în țărm, înnisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Eforie – protecție costieră 5750 ml și 33 ha plaja nou creată;

Valoare: 553.966.920 lei / 122.437.160 EURO;

Lucrări propuse: Demolare structuri costiere existente, construcții epiuri marine noi incastrate in tarm; înnisipare artificială, recifi artificiali;

 1. Costinești – protectie costieră 2550 ml și 16 ha plaja nou creată;

Valoare: 404.358.900 lei / 89.370.960 EURO;

Lucrări propuse: demolare structuri existente, construcții epiuri marine noi incastrate în tarm, innisipare artificială, recifi artificiali;

 1. Olimp – protecție costieră 3500 ml si 32 ha plaja nou creată;

Valoare: 428.799.390 lei / 94.772.770 EURO

Lucrări propuse: demolare structuri existente, construcții epiuri marine noi incastrate în țărm, innisipare artificială, recifi artificiali;

 1. Jupiter – Neptun – protecție costieră 2550 ml si 30 ha plajă nou creată;

Valoare: 304.254.370 lei / 67.245.970 EURO;

Lucrări propuse: demolare structuri existente, construcții epiuri marine noi încastrate în tarm, innisipare artificială, recifi artificiali;

 1. Balta Mangalia – Venus – Aurora – protecție costieră 3100 ml și 37 ha plajă nou creată;

Valoare: 627.814.000 lei / 138.785.760 EURO;

Lucrări propuse: demolare structuri existente, construcții epiuri marine noi incastrate în tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Mangalia – Saturn – protecție costieră 2500 ml și 20 ha plaja nou creată;

Valoare: 423.901.630 lei / 93.690.270 EURO;

Lucrări propuse: demolare structuri existente, construcții epiuri marine noi încastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. 2 Mai – protecție costieră și consolidare faleză 1650 ml și 4,5 ha plajă nou creată;

Valoare: 205.201.210 lei / 45.353.340 EURO

Lucrări propuse: Demolare structuri existente, construcții de diguri și epiuri marine noi, consolidare faleza, înnisipare artificială, recifi artificiali.

TOTAL: 30.540 ml protecție costieră, 226,16 ha plajă nou creată și reabilitare 2 stavilare, iar valorile in lei și EURO sunt valorile în prețuri constante.

Totodată prin implementarea proiectului vor fi create 226,16 ha de plajă nouă, contribuind astfel la îmbunătîțirea condițiilor ecosistemului marin și la dezvoltarea socio-economică a întregului litoral românesc.