Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finantat de Guvernul României dintr-un împrumut acordat de Banca Mondială și un ajutor finaciar nerambursabil acordat de Facilitatea Globală de Mediu are ca obiectiv global de mediu reducerea pe termen lung a deversărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor. O componentă importantă a acestui proiect prevede acordarea de sprijin A.N. “Apele Române” în vederea întăririi capacității necesare pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare privind implementarea Directivei “Nitrați”.

Mai multe informații: www.inpcp.ro

NOU! Selecția unui Consultant Individual Expert IT

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”- Finanţare Adiţională, proiect finanţat de Banca Mondială şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru Selecția unui Consultant Individual Expert IT care va: (a) Elabora Termenii de Referință cu specificații tehnice și funcționale complete pentru o aplicație software de raportare, cu baze de date suport; (b) Acorda suport Clientului în selectarea și contractarea Consultantului care va realiza dezvoltarea aplicației software de raportare și (c) Superviza derularea contractului cu Consultantul care va realiza dezvoltarea aplicației software de raportare

Notă: În această perioadă, în care cu toții întâmpinăm diferite dificultăți ca urmare a epidemiei COVID-19, vă asigurăm că rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră, prin intermediul contactelor telefonice și/sau e-mailuri. Vom continua să vă informăm punctual despre măsurile luate, astfel încât să ne desfășurăm activitățile comune în cele mai bune condiții posibile. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru eforturile dumneavoastră de a asigura continuitatea colaborării noastre, prin transmiterea documentelor numai în format electronic. Astfel, ne vom atinge obiectivele, protejând în același timp și sănătatea tuturor celor implicați.

Data limită pentru transmiterea expresiilor de interes este 10 august 2021.

 

Descărcaţi documentele:

ToRs_Anexa 3, Tabel 1

ToRs_Anexa 3, Tabel 2