DanubeSediment

In ianuarie 2017, a fost lansat proiectul transnațional DanubeSediment. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți managementul sedimentelor pe fluviul Dunărea și pe afluenții săi. Administrația Națională ”Apele Române” (A.N.A.R.), este responsabilă pentru realizarea Pachetului de Lucru 5 (WP 5) – Impact și Măsuri, fiind totodată implicată și în activitățile celorlalte Pachete de lucru din cadrul proiectului. Proiectul este co-finanțat din fondurile Uniunii Europene (ERDF și IPA). Proiectul DanubeSediment se va finaliza în data de 30 iunie 2019.

Informații actualizate se vor găsi pe adresa: www.interreg-danube.eu/danubesediment

Descrierea Proiectului:

Transportul sedimentelor este un proces natural ce are loc în sistemul râurilor. În ultimele decade, activitățile umane desfășurate pe Dunăre și afluenții săi au condus la modificări semnificative în ceea ce privește încărcarea naturală cu sedimente. Aceste schimbări influențează negativ aspectele importante de gospodărirea apelor, cum ar fi riscul la inundații, navigația interioară, ecologia și producerea de hidroenergie.

Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) a recunoscut absența aspectelor legate de managementul sedimentelor din Planurile de Management al Fluviului Dunărea realizate în 2009 și 2015. Având în vedere că Dunărea străbate teritoriul a 10 țări, de la izvoarele din Munții Pădurea Neagră până la vărsarea în Marea Neagră, gestionarea holistică a sedimentelor și a apei necesită o abordare transnațională la nivel de bazin hidrografic.

Pentru a face față acestei provocări, 14 parteneri din 9 țări vor contribui împreună la proiectul DanubeSediment. Obiectivul lor este de a îmbunătăți managementul apei și sedimentelor precum și morfologia fluviului Dunărea. Proiectul a demarat în ianuarie 2017 și se întinde pe durata a 2 ani și jumătate, având un buget de 3,56 milioane euro. DanubeSediment este co-finanțat de către Uniunea Europeană (fonduri ERDF și IPA) prin Programul Transnațional al Dunării.

Acoperirea lipsurilor de cunoștințe: Echipa proiectului va începe colectarea datelor privind transportul sedimentelor din fluviul Dunărea și principalii săi afluenți. Aceste date constituie baza pentru balanța sedimentelor la nivelul Dunării, precum și pentru analizele legate de morfologia albiilor, sursele și redistribuirea sedimentelor și impactul acestora.

Consolidarea guvernanței: Un rezultat important al proiectului va fi primul ”Ghid de Management al Sedimentelor din fluviul Dunărea” (DSMG). Acest document va aduce contribuții esențiale la elaborarea de către ICPDR a celui de-al 3-lea Plan de Management al Districtului Internațional al Dunării (DRBMP) și al 2-lea Plan de Management al Riscului la Inundații (DFRMP).

Ca principali beneficiari ai proiectului DanubeSediment, factorii interesați vor fi implicați în mod regulat în dezvoltarea proiectului prin workshop-uri naționale și internaționale. Un ”Manual al Factorilor Interesati” (SMS) se va concentra asupra măsurilor specifice grupului țintă pentru îmbunătățirea managementului sedimentelor în navigație, producere de hidroenergie, managementul riscului la inundații și managementul bazinului hidrografic.