MARS

Proiectul Managementul ecosistemelor acvatice şi a resurselor de apă aflate sub presiuni multiple /  Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress, având acronimul MARS, are ca principal obiectiv asigurarea suportului pentru managerii şi factorii de decizie în implementarea practică a Directivei Cadru Apă, a legislaţiei conexe şi a politicilor europene în domeniul apelor, prin:

  • sintetizarea informaţiilor existente şi dezvoltarea de  noi cercetări privind efectele şi managementul presiunilor multiple asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane;
  • oferirea de consultanţă pentru cel de-al treilea ciclu de planificare a planurilor de management şi revizuirea Directivei Cadru Apă și
  • dezvoltarea de noi instrumente integrative pentru diagnoză şi predicţie a presiunilor multiple în procesul de management al resurselor de apă.

Proiectul MARS a fost finanțțat inițial prin Programul FP 7 al Uniunii Europene (Grant Agreement 603378) și apoi, începând cu anul 2015, prin Programul HORIZON 2020, în perioada 1 februarie 2014 – 31 ianuarie 2018.

În cadrul proiectului, Administrația Națională „Apele Române” este Partener de aplicare, alături de un consorțiu de 20 prestigioase institute de cercetare din: Germania, Austria, Danemarca, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Slovenia, Norvegia, Finlanda, Romania (Institutul Național de Cercetare-Devoltare Delta Dunării), Grecia, Spania și Portugalia, precum și alți 3 parteneri de aplicare, printre care și Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea. Lider de proiect este Universitatae din Duisburg-Essen, Germania.

Mai multe informații:

www.mars-project.eu