Ce sunt avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor? Ce acte trebuie să depui?

Administrația Națională ”Apele Române” reglementează din punct de vedere al gospodăririi apelor toate lucrările construite pe ape sau care au legatură cu apele, indiferent de deținător. Astfel, la solicitarea titularului de proiect sau a utilizatorului de apă, Administrația Națională ”Apele Române”, Administrațiile Bazinale de Apă sau Sistemele de Gospodărire a Apelor emit, , în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, emite aviz sau autorizația de gospodărire a apelor, după cum urmează:

  • avizul de gospodărire a apelor este emis la faza de proiectare studiu de fezabilitate, înainte de demararea lucrărilor propuse prin proiect;
  • autorizația de gospodărire este emisă pentru funcționarea sau exploatarea lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele, după finalizarea execuției acestora.

Ce acte trebuie să depui pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor:

  • cerere (conform modelului – Anexa 1.b din Ordinul MAP nr.828/2019);
  • decizia, în copie, a etapei de evaluare inițială emisă de către Agenția de Protecția a Mediului (conform Anexei nr. 5. D din Legea nr. 292/2018);
  • certificatul de urbanism, în copie;
  • documente care să ateste deținerea terenurilor aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea A.N.”Apele Române” ocupate de lucrările propuse prin proiect;
  • documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor, întocmită de instituții publice sau private atestate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (conform Anexa nr.2 din Ordinul MAP nr.828/2019).

Ce acte trebuie să depui pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor:

  • cerere (conform modelului – Anexa 1.a la Ordinul MAP nr.891/2019);
  • documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărirea a apelor, întocmită de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor (Anexei nr.2 din Ordinul MAP nr.891/2019).

Lista avizelor și a autorizațiilor este reactualizată lunar și poate fi vizualizată pe site-ul ANAR aici

Actele de reglementare sunt acte tehnico-juridice care implică răspunderea administratorului de resursă de apă, atât pentru modul de alocare a resursei de apă, cât și pentru preluarea apelor uzate în emisarii naturali.

Aceste documente sunt principalele pârghii prin care instituția noastră acționează pentru realizarea unui management integrat al resurselor de apă, din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Lasă un Răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate*