Planurile de Management al Riscului la Inundaţii aferente administraţiilor bazinale de apă și al fluviului Dunărea, realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS, au fost aprobate prin HG

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost aprobată ieri, în ședința de Guvern, HOTĂRÂREA pentru actualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea