Investiții în valoare de 43,5 milioane de lei derulate în 2019 de ANAR, în județul Bihor

Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit, joi, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru în județul Bihor. Din delegație au mai făcut parte directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Sorin Guler, directorul general al RNP ROMSILVA, Gheorghe Mihăilescu și directorul Direcției Silvice Bihor, Adrian Jurcău.
Delegația s-a deplasat, la Prefectura Bihor, în Oradea, unde a avut loc o conferință de presă, context în care au fost prezentate investițiile derulate de ANAR în acest județ. Suma totală alocată pentru anul 2019 în domeniul gospodăririi apelor este de 43,5 milioane de lei.

Vizita de lucru a continuat cu inspectarea obiectivului „Amenajare Valea lui Vasile”, din comuna Dobrești, care are o valoarea totală actualizată de 11,58 milioane de lei. Proiectul prevede: recalibrarea albiei pe 7,269 km, 3,592 km de apărare de mal cu gabioane, 38 m de apărare de mal cu zid nou din piatră, 371 m supraînălțare zid de piatră, 100 m zid nou din piatră rostuită, 16 praguri și 1,470 km de reparații la apărări de mal(ziduri de piatră). Investiția este realizată în proporție de 90 la sută și va fi finalizată anul acesta.

La finalul vizitei, delegația s-a deplasat în comuna Remetea, pentru a vedea la fața locului stadiul obiectivului „Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor produse în B.H. Crişul Negru, județ Bihor. Amenajare Valea Roșie şi afluenţi- regularizare pârâu Meziad”. Lucrările sunt amplasate pe cursul pârâului Meziad, în intravilanul şi extravilanul localităţilor Meziad şi Remetea. Principalele capacități sunt: lucrări de terasamente care să asigure secțiunea de scurgere a văii în condiții de siguranță a tranzitării undelor de viitură, lucrări de consolidare a talvegului și malurilor văii împotriva eroziunilor, lucrări de consolidări din anrocamente și amenajare pentru apărarea construcțiilor existente pe cursul văii (poduri, podețe etc).

Valoarea totală a lucrării este de 61.909.368 lei, iar data finalizării investiției este prevăzută la 31.12.2019.