Investițiile derulate în domeniul apelor, din județul Brașov, inspectate de directorul general al ANAR, Victor Sandu

Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit, joi, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru, în județul Brașov. Din cadrul delegației au mai făcut parte directorul Administrației Bazinale de Apă(ABA) Olt, Ștefan Prală, directorul tehnic Dezvoltare Investiții, Ștefan Pureca, directorul Sistemul de Gospodărire de Apelor(SGA) Brașov, Mihai Uță, consilierul Costică Sofronie (MAP), directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor-ROMSILVA, Gheorghe Mihăilescu și senatorul de Brașov Marius Alexandru Dunca.

Delegația a inspectat obiectivul „Reabilitare dig apărare pe râul Olt la Comăna”, care are o valoare totală de 1,7 milioane de lei. Din aceasta, suma de 1,175 milioane de lei a fost acordată în regim de urgență, conform H.G. 582/2018. Scopul acestui obiectiv este reabilitarea a 3,594 km din digul afectat de inundații, în 2018. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor pe dig s-au executat deja pe 2,708 km dig. Acestea vor fi finalizate peste trei luni.

Tot la Comăna, în zona lucrării hidrotehnice, lucrători ai ABA Olt au început și o operațiune de colectare a deșeurilor plutitoare aduse de viiturile produse în perioada anterioară.
La locul obiectivului, ministrul a fost întâmpinat de primari ai mai multor localități din zonă, riverane Oltului, prilej cu care demnitarul le-a solicitat ca în parteneriat cu ABA Olt să se alăture acestei acțiuni de ecologizare a malurilor râului.

Vizita de lucru a continuat cu inspectarea lucrării „Întreținere apărare mal Timiș Sec la Brașov, pârâu Timiș, UAT Brașov”. Au fost realizate lucrări de construcție în regim de urgență pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în perioada iunie-iulie 2018. Valoarea investiției a fost de aproximativ 600 de mii de lei. Lucrarea a fost necesară pentru protejarea locuitorilor din această zonă care erau expuși riscului la viituri. În cazul în care lucrările nu ar fi fost executate, eroziunea malului ar fi favorizat ca, în cazul foarte probabil al producerii de viituri, suprafețe importante de teren, locuințe și obiective social-economice să fi fost grav afectate. Astfel, au fost executate în regim de urgență 204 m de ziduri de beton, 50 m pereu de beton, traverse etc.
O altă investiție a ANAR, în județul Brașov, este „Regularizare pârâu Turcu pe sectorul Bran-Făgăraș – confluență cu pârâul Bârsa”. Valoarea totală a lucrării, care a debutat în 2019 și se va finaliza anul viitor, este de 8,96 milioane de lei; se vor executa 8 km de recalibrare a albiei și 3,46 km consolidări de mal.

De asemenea, au fost propuse spre finanțare trei proiecte în puncte critice:

  1. „Protecții mal râu Olt, sector Sânpetru – Racoș – diguri remu pârâu Bârsa, pod DC 42”, cu o valoare a investiției propusă de 1,4 milioane de lei. Este prevăzută realizarea a câte 900 de m de protecții pe ambele maluri.
  2. „Protecții de mal râu Olt sector Sânpetru-Racoș, comuna Augustin, gara CFR, comuna Apata Dealul Rotund, comuna Ormeniș – gara CFR.” Valoarea investiției propusă este de 257 mii de lei și se va executa reprofilarea albiei pe o lungime de 1,9 km.
  3. „Consolidare de mal pârâu Homorodu Mare, sector Ionești, amonte comuna Homorod”, a cărei valoare propusă este de 1,7 milioane de lei și se vor executa 2.300 consolidări de mal și 20 de praguri.

Suma totală alocată, în acest an, pentru județul Brașov, în domeniul gospodăririi apelor este de 10,5 milioane de lei.