Astfel că, în următorii trei ani, 20 acumulări permanente vor fi modernizate, precum și alte 20 acumulări nepermanente laterale vor fi reabilitate și, după caz, create altele noi.

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” au demarat la nivelul a 10 Administrații Bazinale de Apă procedurile de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare aferente Investiției 4.2. referitoare la „Mărirea gradului de siguranță în exploatare a acumulărilor permanente și nepermanente”.

Specialiștii celor 10 Administrații Bazinale de Apă (Argeș-Vedea, Jiu, Olt, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad, Mureș, Someș-Tisa, Crișuri și Banat)  au propus o listă de 30 de acumulări permanente și 16 poldere.

Estimăm că, în primele trei luni ale lui 2023, vor fi finalizate procedurile de achiziție. Valoarea estimată a investiției pentru serviciile de proiectare este de 84,610 milioane de lei, echivalentul a 17 milioane de euro.

Astfel, pentru cele 30 de acumulări permanente vor fi realizate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) în urma cărora se vor stabili soluțiile tehnice și estimarea financiară a implementării acestora. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, experții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vor realiza prioritizarea și selecția celor 20 de acumulări permanente a căror execuție va fi finalizată în următorii trei ani. Reabilitarea se va realiza conform cerințelor prevăzute în studiile de fezabilitate și în conceptele de proiect, precum și a celor stabilite prin evaluarea impactului asupra mediului.

Pentru cele 16 poldere, se vor contracta servicii de proiectare pentru toate fazele, execuția acestora urmând să fie finalizată în februarie 2026. În final, ca urmare a acestei investiții, vor fi reabilitate sau nou-instalate 20 de poldere de prevenire a inundațiilor situate pe liniile de apărare împotriva inundațiilor existente.

Principalele obiective ale investițiilor propuse sunt:

 • mărirea gradului de siguranță în exploatare a acumulărilor existente;
 • reducerea riscului de inundații în vederea protejării populației, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc;
 • protecția mediului și biodiversității prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind migrația peștilor și prin măsuri pentru asigurarea debitului ecologic.

LISTA ACUMULĂRILOR PERMANENTE (30)

Cele 30 de acumulări permanente, din care 20 vor fi finalizate în următorii trei ani:

 • Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa (1): acumularea Gilău;
 • Administrația Bazinală de Apă Crișuri (1): acumularea Leșu;
 • Administrația Bazinală de Apă Mureș (1): Nodul hidrotehnic de pe râul Mureș;
 • Administrația Bazinală de Apă Banat (2): Nodul hidrotehnic Coștei și acumularea Surduc;
 • Administrația Bazinală de Apă Olt (1): acumularea Frumoasa
 • Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea (12): acumulările- Budeasa, Râușor, Bascov, Zăvoiul Orbului, Mărăcineni, Văcărești, Bunget II, Brătești, Adunați, Ilfoveni, Buftea, Lacul Morii;
 • Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița (2); acumulările- Siriu, Dridu;
 • Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad (9): acumulările – Cucuteni, Aroneanu, Ciric III , Ciurbești, Hâlceni, Solești, Căzănești, Mânjești, Cuibul Vulturilor;
 • Administrația Bazinală de Apă Siret (1): Lacul Roșu (lucrări de conservare).

LISTA ACUMULĂRILOR NEPERMANENTE (POLDERE) propuse până la această dată- 16

Cele 16 poldere care vor beneficia de finanțare sunt:

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa (6): poldereleMoftin, Supur, Cuceu;

Administrația Bazinală de Apă Crișuri (5): polderele -Tămașda, Zerindu Mic, Cigher, Sălard, Șicula;  

Administrația Bazinală de Apă Mureș: polderul Comlod;

Administrația Bazinală de Apă Banat (2): Vărădia, Lișava;

Administrația Bazinală de Apă Jiu (1): Rovinari;

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea (2):  Dragomirești și Giulești;

Administrația Bazinală de Apă Siret (1): Belci;

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad (1): Vulturești.

 

CASETĂ TEHNICĂ

 • Acumularea permanentă este o construcție hidrotehnică de barare a cursului de apă în vederea realizării unui lac de acumulare cu folosință unică sau complexă (apărarea împotriva inundațiilor, alimentare cu apă, pisicicultură, turism);
 • Polderul este o lucrare hidrotehnică laterală (acumulare nepermanentă), în albia majoră, cu acces liber sau controlat, care are capacități de evacuare a apei în aval și este folosită pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea viiturilor.

Mai multe detalii despre Investiția 4.2., vezi aici

 

Compartimentul de Comunicare și Relații cu Presa și Promovare, e-mail: birou.presa@rowater.ro

Ne puteți urmări și pe Facebook, Instagram, Linkedin și pe YouTube