Planuri de Management Naționale

Plan Național de Management Actualizat 2021 Volum 1

Plan Național de Management Actualizat 2021 Volum 2

Brosura Plan national de management actualizat 2016-2021

Planul Național de Management actualizat 2016-2021 – Sinteza Planurilor de Management la nivel de bazine/spatii hidrografice actualizate

Planurile de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice 2016-2021

HG 1202 din 2010 privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

Acces către Versiunea 22 decembrie 2009 a Planurilor de Management realizate la nivel de bazine/spații hidrografice

Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice – Raport National 2004 ROMANIA

Din cauza presiunilor crescande asupra resurselor de apa s-au promovat instrumente legislative pentru protectia si managementul durabil al acestora. Dintre acestea, cel mai important este reprezentat de Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineste apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Planurile de Management ale Bazinelor Hidrologice din Romania

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia si managementul durabil al resurselor de apa. Dintre acestea, de o importanta deosebita este Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Baza Legislativa

In conformitate cu prevederile Legii 112/2006 si a Legii 310/2004 pentru modificarea si Completarea Legii Apelor 107/1996 in vederea stabilirii orientarilor fundamentale privind gospodarirea durabila, unitara, echilibrata si complexa a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice, precum si pentru protejarea zonelor umede se elaboreaza Scheme Directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, pana la data de 22 decembrie 2009

Lista Documentelor de Referinta pentru implementarea Directivelor Europene In Domeniul Apelor

DESPRE NOI