11 Administrații Bazinale de Apă vor fi dotate cu utilaje și echipamente (inclusiv drone cu senzori) de monitorizare și intervenție în caz de inundații și poluări accidentale

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost aprobată în ședința de Guvern de astăzi Hotărărea de Guvern (HG) prin care se alocă fonduri în valoare de 41,65 milioane de euro (echivalentul a 207.417.000 lei cu TVA). Acestea vizează dotarea celor 11 Administrații Bazinale de Apă din subordinea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) cu utilaje și echipamente (inclusiv drone cu senzori) de monitorizare și intervenție în caz de inundații, poluări și accidente la lucrările hidrotehnice.

Astfel, pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă (ABA: Crișuri, Someș-Tisa, Mureș, Banat, Jiu, Argeș-Vedea, Olt, Buzău-Ialomița, Dobrogea-Litoral, Siret, Prut-Bârlad), ANAR va achiziționa din fonduri rambursabile PNRR următoarele:

 1. Echipamente de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare- respectiv drone cu senzori LIDAR/FLIR, fotograme, MULTISPECTRU și alți senzori, echipament pentru tomografia digurilor – geoelectrorezistente /georadar. De exemplu, investigațiile tomografice reprezintă un suport modern în completarea datelor, putând fi astfel evidențiate zonele geologic sensibile ale infrastructurii, imposibil de determinat numai prin metode vizuale.
 • Dronele vor fi echipate cu senzori specializați pentru aplicații atât operative, cât și de studiu și vor fi folosite în intervenții în caz inundații și poluări accidentale, dar pentru exploatarea, supravegherea construcțiilor hidrotehnice, precum și pentru îmbunătățirea datelor suport.
 1. Vehicule pentru intervenții în situații de urgență (cu utilaje pentru acces și intervenție în teren accidentat, șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor / digurilor mobile în zone greu accesibile);
  • Lucrările principale vizate sunt:
   • Intervenții terasiere rapide pe zonele înmlăștinite sau eutrofizate, colmatate.
   • Întreținerea și curățarea albiilor, șenalelor de tranzit a debitelor, a canalelor de orice fel, a lacurilor, a malurilor, iazurilor, etc.
   • Dragări mecanice (sau chiar dragări în tehnologii mixte de dragare, cu cap absorbant – tăietor rotativ, dacă se achiziționează echipamentele adiționale corespunzătoare), decolmatări locale ale râurilor și lacurilor/acumulărilor.
   • Destufizarea, îndepărtarea plaurilor, lăstărișului și vegetației acvatice, de orice fel.
  • Echipamente hardware și software necesare pentru procesarea, stocarea și analiza datelor culese de echipamentele de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare
   • Modernizarea serverelor și echipamentelor de comunicații de date, cele actuale fiind depășite.

Dotarea cu echipamente pentru prospecțiuni geofizice, inclusiv pregătirea personalului pentru folosirea și interpretarea datelor, vor contribui la îmbunătățirea capacității tehnice de reacție ale echipelor de intervenție ale Administrației Naționale „Apele Române”, respectiv ale Administrațiilor Bazinale de Apă în caz de inundații, poluări sau accidente la lucrările hidrotehnice. În același timp, achiziția acestor echipamente constituie un pas important pentru implementarea la scară națională a proiectului de digitalizare a informațiilor de gospodărire a apelor prin:

 • Completarea informațiilor pentru zone care necesită un grad de detaliere mai mare, greu accesibile care nu pot fi acoperite prin informațiile satelitare;
 • Oferă suport pentru programare judicioasă a lucrărilor de întreținere și reparații, precum și pentru prioritizarea investițiilor;
 • Îmbunătățirea și scurtarea timpilor de intervenție.

Proiectul „Dotarea adecvată a Administrațiilor Bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență” este propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Pilonul I ,,Tranziția Verde”, Componenta ,,C1. MANAGEMENTUL APEI” – Investiția ”I5.

Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României în cadrul PNRR este de aproximativ 174.300.000 lei, reprezentând contravaloarea a 35.000.000 Euro (fără TVA).

Termenul de finalizare a investiției (conform contractului de finanțare) este 30 septembrie 2023.   

Ne puteți găsi pe FacebookInstagram, Linkedin și Youtube