GHID DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA MODULUI DE ÎNCHIRIERE A SECTOARELOR DE PLAJĂ

Având în vedere apariția mai multor informații contradictorii referitoare la modul de închiriere și stabilire a prețurilor chiriei stabilite pentru sectoarele de plajă scoase la închiriere, cât și pentru corecta informare a opiniei publice, Administrația Națională „Apele Române” face câteva precizări, răspunzând în același timp și întrebărilor cele mai frecvente cu privire la acest subiect.

 1. Cadrul legal: Care sunt condițiile de organizare a procedurii de închiriere?

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), în calitate de instituție publică aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, aplică prevederile Ordonanței nr.8/2023 privind Procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turististică pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024 emisă în data de 9 martie, precum și a celor similare coroborate, respectiv:

 • OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităţilor desfăşurate pe plajă și a ORDINULUI nr. 1.204 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic;
 • 3 din Legea apelor nr. 107/1996, conform cărora plaja și marea teritorială reprezintă domeniu public de interes național, aflat în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
 1. Modul de stabilire a prețului minim de închiriere: Care este prețul minim al chiriei și modalitatea de calcul?

Prin intermediul Ordonanței nr.8/2023 privind Procedura de închiriere a suprafețelor de plajă turististică pentru sezoanele estivale 2023, respectiv 2024, sunt stabilite condițiile și termenele pentru organizarea procedurilor de atribuire prin licitație publică, precum și criteriile de participare la licitație.

Totodată, în Anexa aceleiași Ordonanței, se regăsește lista sectoarelor de plajă care pot fi scoase la închiriere, caracteristicile acestora (suprafețe, tipul terenului, categoria etc.), destinația turistică a plajelor (agrement), precum și tarifele aplicabile (în mod unitar pentru toate sectoarele de plajă), respectiv:

 • Tarif plajă categoria I cu funcția recreere/divertisment – 1,22 lei/mp/lună;
 • Tarif plajă categoria I cu funcția sportivă – 0,24 lei/mp/lună;
 • Tarif plajă categoria a II-a cu funcția recreere/divertisment – 0,91 lei/mp/lună;
 • Tarif plajă categoria a II-a cu funcția sportivă – 0,18 lei/mp/lună;
 • Tarif plajă categoria a III-a cu funcția recreere/divertisment – 0,61 lei/mp/lună;
 • Tarif plajă categoria a III-a cu funcția sportivă – 0,12 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic fără motor categoria I – 13,96 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic cu motor categoria I – 33,38 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic fără motor categoria a II-a – 8,50 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic cu motor categoria a II-a – 21,85 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic fără motor categoria a III-a – 5,46 lei/mp/lună;
 • Tarif agrement nautic cu motor categoria a III-a – 16,39 lei/mp/lună

Conform Ordonanței, plajele au fost clasificate în mai multe categorii:

 • Categoriile I, II și III- cu funcție sportivă sau de recreere/divertisment;
 • Agrement nautic, cu sau fără motor- categoriile I, II și III.

Aceste valori prevăzute în Ordonanța nr. 8/2023 (Anexă) au fost indexate conform indicelui prețurilor de consum aferent anului 2022, comunicat de INS, respectiv de 16.37%, conform prevederilor legale.

Documentația de atribuire și caietul de sarcini a fost avizat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, conform art. 3 alin. 2 din aceeași OUG. Ulterior, documentația-cadru personalizată pe fiecare sector și subsector a fost comunicată solicitanților, inclusiv prețul minim de pornire pentru toate categoriile de plajă.

Caietul de sarcini a fost însușit și asumat de către participanții la licitație și ulterior condițiile/criteriile stabilite au devenit obligații contractuale pentru cei care au câștigat, respectiv adjudecat sectoarele de plajă.

 1. Care sunt rezultatele procedurilor de licitație?

Mai mult, după finalizarea celor două proceduri de închiriere, organizate în termenul reglementat prin Ordonanță, situația se prezintă astfel:

 • După prima procedură de închiriere: din cele 129 de sectoare supuse procedurii (36 fără oferte, 16 cu o singură ofertă, 77 cu cel puțin 2 oferte), au fost adjudecate 62 de sectoare (echivalentul a 81% din sectoare), nivelul total al chiriei ofertat de către participanții la licitație a fost de peste 50 % față de valoarea totală de pornire.
 • După a doua procedură de licitație publică, din cele 84 de sectoare supuse procedurii (34 fără oferte, 4 cu o singură ofertă, 46 cu cel puțin 2 oferte), au fost atribuite un număr de 39 de sectoare de plajă (echivalentul a 85% dintre acestea), iar nivelul total al chiriei ofertat a fost de peste 75% mai mare decât valoarea de pornire.
 • Valoarea totală adjudecată în urma atribuirii contractelor de închiriere a sectoarelor/subsectoarelor din plaja Mării Negre, bunuri imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Administrației Naționale “APELE ROMÂNE” prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral: 6.016.352,07 LEI fara TVA – in Etapa II, 6.544.390,70 LEI fara TVA in Etapa I.
 • Vă reamintim că, potrivit prevederilor legislative, 50% din suma încasată va reprezenta venit la bugetul de stat, iar diferența de 50% se va utiliza pentru investiții destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru plaja Mării Negre.
 1. Ce se va întâmpla cu celelalte sectoare de plajă rămase neadjudecate?

Pentru celelalte sectoare de plajă rămase neadjudecate, se va organiza o nouă procedură de licitație.

 1. Care este chiria pentru beach-baruri și cum va reglementa ANAR rezolvarea legalității acestor construcții pe plajă?
 • Conform dispozitiilor  5 si ART. 6 din OUG nr. 19/2006, privind obligatiile utilizatorilor de plaja, respectiv tipurile de construcţii şi dotări admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică (caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în documentaţiile urbanistice);
 • În baza concluziilor Raportului de evaluare pentru stabilirea Tarifului de Referinta privind Inchirierea Plajei pentru Sezonul estival 2009, intocmit pentru Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Dobrogea – Litoral, de catre societatea S.C Romar-Co Audit SRL, Constanta, Membru asociat ANEVAR Nr. F08/235/2009;
 • Ținând cont de concluziile raportului, elaborat pe categorii de plajă, au fost eliminate diferențele semnificative care existau în anii precedenți între stațiunile Mamaia, Constanța (între 250-300 lei/mp/an) și sudul litoralului, inclusiv Năvodari (aproximativ 600 lei/mp/an- 1150 lei/mp/an).

Conform Hotărârii Consiliului de Conducere al ANAR, a fost stabilit unui tarif unitar mediu de închiriere pentru suprafețele de plajă ocupate cu beach – bar, aferent sectoarelor/subsectoarelor cu destinaţie turistică, amplasate la nivel de UAT, respectiv de: 864,97 lei/mp/an.

Pentru construcția acestora, este necesară semnarea unui act adițional cu operatorul de plajă pentru amplasarea acestor construcții prin intermediul căruia sunt stabilite condițiile legale pentru ridicarea acestor tipuri de construcții pe durata sezonului estival și respectiv dezafectarea acestora la finalul sezonului.

Până în acest moment, toate cererile pentru ridicarea beach-barurilor au fost aprobate fiind semnate actele adiționale aferente.

www.rowater.ro, e-mail: birou.presa@rowater.ro

Ne puteți găsi pe Facebook, Instagram, Linkedin și Youtube