Lacul-fantomă din Gorj. Pe hartă e al șaselea ca mărime din țară, în realitate e doar o baltă

Către Postul de televiziune Digi 24,

Având în vedere apariția știrii ”Lacul-fantomă din Gorj. Pe hartă e al șaselea ca mărime din țară, în realitate e doar o baltă” la postul dumneavoastră de televiziune, vă transmitem faptul că, în cadrul prezentării și a modului de abordare a informațiilor (inclusiv în cadrul interviurilor redate în știre) s-au strecurat câteva informații eronate care pot avea ca și consecință dezinformarea publicului și percepția eronată asupra realității.

De aceea, din respect și pentru corecta informare a publicului dumneavoastră (inclusiv a celor din zonele respective) și a opiniei publice, Administrația Națională „Apele Române” face următoarele precizări:

Lacul Ceauru din județul Gorj este de fapt acumularea nepermanentă frontală Rovinari, amplasată pe cursul mijlociu al râului Jiu, aflată în aval de regiunea defileului și la 15 km în aval de municipiul Târgu Jiu în județul Gorj. În amplasamentul lucrării debușează mai mulți afluenți ai râului Jiu: Tismana, Bistrița, Jaleș, Amaradia și Șușița.

Acumularea nepermanentă frontală este constituită din depresiunea naturală de la sud de orașul Rovinari și se află la 15 km de orașul Târgu Jiu. În aval, mai sunt alte localități, respectiv Filiaș (la 50 de km) și Craiova (la 80 km). Barajul Rovinari închide albia majoră a râului Jiu pe circa 4.6 km fiind încastrat în versantul drept, versantul stâng având o aripă întoarsă de închidere până la DN 66 pe o lungime de 2 km.

Acumularea nepermanentă Rovinari, cu toate lucrările aferente executate în stadiul actual are drept scop atenuarea undelor de viitură pentru protecția zonelor din aval și în special a localității Rovinari. Anul trecut, acumularea nepermanentă Rovinari s-a acumulat un nivel maxim de 166 mdMN. Acumularea nepermanentă are un volum de atenuare de 80 milioane de metri cubi de apă până la cota de 169 mdMN. Debitele acumulate sunt evacuate în aval în canalul râului Jiu deviat, evacuatorul comportându-se normal în perioadele de viitură fiind astfel asigurată atenuarea undelor de viitură.

Acumularea nepermanentă Rovinari se află în administrarea Administrației Bazinale de Apă Jiu, iar întreținerea și exploatarea acesteia este realizată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj.

Încă de la proiectarea sa din anul 1965 și aprobarea ca investiție în anul 1968 a fost gândită ca o acumulare nepermanentă care se umple cu apă doar în momentul în care pe râul Jiu și afluenți se produc viituri volumul acestora fiind preluat și apoi evacuat. Cu alte cuvinte, lucrarea a fost proiectată și funcționează cu scopul de a atenua viiturile formate pe râul Jiu și afluenți, având astfel un rol exclusiv de apărarea împotriva inundațiilor. Strămutarea oamenilor din satele aflate pe acest teren s-a realizat în scopul de a-i apăra de efectele inundațiilor care aveau loc, aceasta fiind o zonă inundabilă.

Lucrările au avut ca titular de investiție Ministerul Minelor. Prin HCM 262/1968 acestea au fost trecute la Consilul de Stat al Apelor cu sarcina de întreținere și exploatare. Proiectul din 1965 s-a numit încă de la început ”Acumularea neperrmanentă Rovinari” și a avut o perioadă de execuție de 5 ani.

Obiectivul hidrotehnic a fost încadrat în clasa II de importanță pentru care corespund debite cu probabilitate de calcul de 1% și de verificare de 0.1%, fiind în categoria C de importanță (importanță normală).

Barajul acumulării este realizat din pământ compactat cu nucleu central de argilă și cu anrocamente de protecție pe taluzul din amonte. Cele două diguri laterale, respectiv incintele Somănești (650 de hectare) și Buduhaia (820 de hectare) au fost create prin îndiguirea terenului expus inundațiilor de acumularea Rovinari, râul Bistrița și canalul Tismana (incita Somănești) și acumularea Rovinari, râul Bistrița și pârâul Jaleș (incita Buduhaia).

Digurile sunt de tip omogen având următoarele caracteristici:

  • Incinta Somănești: înălțimea maximă de 4 metri, lungimea totală: 3770 metri, lățimea la coronament: 3 metri;
  • Incinta Buduhaia: înălțimea maximă de 5,5 metri, lungimea totală: 8000 metri, lățimea la coronament: 3 metri.

Digurile laterale de limitare a cuvetei pentru protecția incintelor agricole sunt administrate de ANIF Gorj.

În concluzie, „lacul-fantomă din Gorj” face parte din ansamblul de lucrări hidrotehnice Rovinari inclusiv lucrările anexe executate și are drept scop în stadiul actual atenuarea viiturilor pentru protecția zonelor din aval și în special a localității Rovinari. Acesta nu a fost proiectat și nici nu poate fi gândit ca o acumulare cu rol în alimentarea cu apă, eventual modificări tehnice reprezentând încălcarea legislației în domeniul apelor, inclusiv Directiva Cadru Apă.

Ne puteți urmări și pe Facebook, Instagram și pe YouTube