Amenzi în valoare de aproape 7 milioane de lei și 19 plângeri penale pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale

București, 8 octombrie 2020

În acțiunile de control curente, de la începutul anului și până în prezent, cei 150 de inspectori din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” și a celor 11 Administrații Bazinale de Apă au aplicat amenzi în valoare de aproape 7 milioane de lei, doar pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale și întreținerea necorespunzătoare a cursurilor de apă (salubrizări, igienizări). Din acest cuantum, 6.725.000 milioane de lei (adică 96%) îl reprezintă valoarea amenzilor aplicate pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale. Cuantumul amenzilor din primele 8 luni (ianuarie-septembrie), centralizate doar pentru cele care au fost aplicate pentru exploatări ilegale de agregate minerale și întreținerea necorepunzătoare a cursurilor de apă reprezintă, până la această dată, mai mult de jumătate din cuantumul total al amenzilor aplicate pe toată durata anului trecut. De asemenea, pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale s-au înaintat 19 plângeri penale, mai mult decât în toată perioada anului trecut.

La nivel național, au fost efectuate aproape 1500 de controale la agregatele minerale și 1000 de controale pe cursurile de apă, pentru verificarea modului corespunzător de întreținere a malurilor și cursurilor de apă, autoritățile responsabile (locale și județene) fiind obligate să îndepărteze depozitele de deșeuri necontrolate din aceste zone.

La aceste acțiuni derulate în cadrul activităților curente derulate de Inspecția ANAR, se adaugă și cele realizate, în cadrul programului BALASTIERA 2020, desfășurate în comun cu alte instituții de control ale statului (respectiv cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Resurse Minerale, Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului  General al Poliției Române și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier). În acest program, participă 25 de inspectori din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” și de la 8 Administrații Bazinale de Apă (Someș-Tisa, Banat, Mureș, Jiu, Olt, Buzău-Ialomița, Siret și Prut-Bârlad) care desfășoară și la această oră, acțiuni de control încrucișate. Până în prezent, acțiunile de control s-au extins în aproape 10 județe ale țării, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 1 milion de lei și s-au înaintat 6 plângeri penale.

În acest an,  atât prin demersurile pe care ANAR le-a făcut, reușind să aducă modificări legislative la Legea Apelor 107/1996 (prin Legea nr.122/2020, la art. 33, alin. 10-14), cât și prin cadrul legal subsecvent în curs de elaborare, inspectorii Administrației Naționale ”Apele Române” și cei ai Administrațiilor Bazinale de Apă primesc atribuții suplimentare de control. Aceasta înseamnă că, împreună cu celelalte instituții de control din cadrul altor ministere responsabile, vor putea identifica mult mai eficient circulația agregatelor minerale exploatate ilegal, aplicând sancțiuni și amenzi ori de câte ori va fi constatată nerespectarea prevederilor legale.

În plus, în prezent, prin platforma electronică dezvoltată (și care va intra într-o primă etapă de testare) la ministerul de resort (respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), cu sprijinul echipei de suport din care fac parte și specialiști de la Apele Române, România va beneficia de cel mai modern sistem informatic de monitorizare a exploatării și a transportului de agregate minerale. Această aplicație va fi un instrument util de management al circulației și de control al materialelor și provenienței agregatelor minerale, indiferent de locul unde acestea sunt exploatate, fie că vorbim despre albiile râurilor, maluri sau terase. Platforma va furniza autorităților competente din domeniu o evidență clară a utilizatorilor/beneficiarilor care funcționează în baza actelor emise de autorități, inclusiv a autorizațiilor de gospodărire a apelor. De asemenea, va putea fi accesibilă și cetățenilor.

”Cu toții trebuie să conștientizăm cât de important este să ne implicăm pentru a-i opri pe toți cei care exploatează ilegal agregatele minerale. Activitatea lor are în acest moment consecințe negative majore și iremediabile, atât asupra ecosistemelor acvatice, cât și asupra lucrărilor hidrotehnice sau al infrastructurii rutiere. Efectele se resimt și în plan economic, iar controlarea activităților de exploatare va avea un rol benefic și în domeniul restabilirii echitabilității relațiilor economice din acest domeniu”, a declarat ERVIN MOLNAR, DIRECTOR GENERAL ANAR.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa