Intervențiile Administrației Naționale „Apele Române” continuă în zonele afectate de inundații din spațiul hidrografic Someș-Tisa

În intervalul 21-22 mai 2019, s-au înregistrat precipitații în spațiul hidrografic Someș – Tisa, în județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș: SH Călinești Oaș (r. Tur) 38 l/mp, SH Gherța Mare (r.Tur) 36,5 l/mp, SH Turulung (r.Tur) 30,9 l/mp, SH Negrești Oaș (r. Tur) 23,5 l/mp, SH Huța Certeze (r. Valea Rea) 41,9 l/mp, SH Beclean (r. Someșul Mare) 18,5 l/mp, SH Romului (r. Sălăuța) 30,6 l/mp.

Cantitățile de precipitații, căzute într-un interval de timp relativ scurt, pe aceleași areale vizate de avertizările meteorologice și hidrologice din ultimele zile, au condus la scurgeri importante de pe versanți, torenți și creșteri de niveluri pe cursurile de apă cu depășirea cotelor de inundație pe râurile Turț, Zalău, Șieu, Someșul Mare, Meleș, Bistrița, Ilva, Someș:

COTELE DE PERICOL: SH Gherţa Mare(r.Turț) CP+48 cm în județul Satu Mare, SH Borla(r. Zalău) CP+2 cm în județul Sălaj
COTA DE INUNDAŢIE: Ilva –SH Poiana Ilvei(r. Ilva) CI+7cm, SH Domneşti(r. Sieu) CI+50cm, SH Bistriţa (r. Bistrița) CI+6cm, SH Beclean(r. Meleș) CI+4 cm, în județul Bistrița – Năsăud.
În acest interval, au fost emise mai multe atenționări/avertizări hidrologice de Cod Portocaliu și Roșu. În prezent, este în vigoare Avertizarea hidrologică la nivel național nr.19/22.05.2019 – Cod Galben și Portocaliu pentru bazinele hidografice Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Prut.
Cod Portocaliu:
În intervalul 22.05.2019 ora 14:00 – 23.05.2019 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza (judeţul Maramureş), Someşul Mare – (judeţul Bistriţa Năsăud), Someş – sector amonte S.H. Răstoci (judetele Cluj şi Sălaj), Lăpuş (judeţul Maramureş), Mureş – sector aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă Arieş (judeţul Mureş).

În intervalul 22.05.2019, ora 14:00 – 23.05.2019, ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur (judeţul Satu Mare), Crasna – bazin aval S.H. Craidorolţ (judeţul Satu Mare).
Fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare ȋn intervalul 22.05.2019 ora 18:00 – 23.05.2019 ora 02:00 pe unele râuri din judeţele: Maramureş şi Satu Mare.
La ora 14.00 se înregistrau depășiri ale cotelor de inundații pe râul Tur la SH Călinești Oaș, SH Turulung și SH Micula, și pe râul Someș la SH Dej .
Personalul A.N. „Apele Române” monitorizează toate cursurile de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare şi acţionează prin formaţiile de intervenţie cu utilajele din dotare acolo unde situația o impune. Totodată, sunt pregătite să intervină toate utilajele din cadrul ANAR pentru deblocarea albiilor şi asigurarea secţiunilor de scurgere.
Lucrările de gospodărire a apelor şi construcţiile cu rol de apărare împotriva inundaţiilor funcţionează în parametrii normali, în conformitate cu prevederile Regulamentelor de Exploatare.
Intervenții ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor(SGA) din spațiul hidrografic Someș-Tisa: Bistrița – Năsăud, Satu Mare, Sălaj și Maramureș
Personalul operativ al SGA Bistrița – Năsăud continuă intervențiile pentru limitarea efectelor inundațiilor în localitățile afectate, prin îndepărtarea blocajelor la poduri și podețe, deblocarea cursurilor de apă, precum și pomparea apei din gospodăriile inundate:
– în localitatea Sărățel, pe sectorul aval de confluența râului Șieu cu Bistrița, în zona societății TeraPlast s-a intervenit pentru izolarea și punerea în siguranță a incintei;
– în zona podului rutier ce traversează râul Șieu din localitatea Domnești, comuna Mărișelu, pentru decolmatarea cursului de apă, deblocarea și asigurarea secțiunii de scurgere;
– în municipiul Bistrița și orașul Beclean s-a intervenit cu motopompe de mare capacitate;
– au continuat intervențiile și în localitățile afectate din comuna Mărișelu.
Totodată, SGA Bistrița – Năsăud a suplimentat efectivele existente cu personal și mijloace de intervenție (motopompe de mare capacitate și utilaje) din cadrul ABA Crisuri și ABA Mureș.
Personalul operativ din cadrul SGA Satu – Mare intervine pentru degajarea albiilor și asigurarea secțiunilor de scurgere pe râul Tur, sectorul amonte de acumularea Călinești-Oaș, în zona podului rutier, și pe râul Tarna Mare, în localitatea Bocicău, comuna Tarna Mare.

Personalul operativ din cadrul SGA Sălaj, după intervențiile de pe râul Zalău, pentru degajarea secțiunii de scurgere în zona podului CFR din localitatea Sărmășag, a intervenit pentru punerea în siguranță a locuințelor riverane și din vecinătatea drumului european E81 (inundat pe un sector de cca 100 m între localitățile Sălăjeni și Sărmașag). Cele două acumulări Vârșolț și Sălățig sunt exploatate conform prevederilor Regulamentelor de exploatare.
În județul Maramureș, se intervine, în continuare, pe râul Tisa, județul Maramureș, în zona localității Teceu pentru pentru asigurarea subtraversărilor și punerea în siguranță a sectorului îndiguit.
De asemenea, personalul Administrației Bazinale de Apă(ABA) Mureș și Sistemul de Gospodărire a Apelor(SGA) Mureș intervine pe râul Mureș, în localitățile Ogra și Sânpaul din județul Mureș.
În prezent, tot personalul SGA este în teren pentru a monitoriza evoluția evenimentelor și a stabili zonele unde se impun intervenții pe cursurile de apă în vederea asigurării secțiunii de scurgere.
Directorul General al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, a dispus Administrațiilor bazinale de Apă și unităților din subordine, ca echipele de intervenție să rămână în teren până la normalizarea situației în zonele afectate de inundații, iar dacă situația o impune, să ceară suplimentarea cu personal și mijloace tehnice de intervenție.
Specialiștii A.N. „Apele Române” solicită populației să nu traverseze cursurile de apă și să nu desfășoare activități în zonele adiacente albiilor acestora, în perioadele în care sunt emise coduri meteorologice și hidrologice.