Măsuri privind gestionarea managementului riscului la inundații

Până în prezent, studiile au arătat faptul că frecvența inundațiilor cu impact semnificativ este mai mare în lunile de primăvară, precum și în cele de vară.

O problemă actuală o reprezintă precipitațiile scurte, de mare intensitate, care conduc la creșterea numărului inundațiilor de tip viituri rapide (flash flood).

Măsuri întreprinse pentru managementul riscului la inundații:

  • alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;
  • alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;
  • folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;
  • actualizarea planurilor de management al riscului la inundații, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor;
  • creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare;
  • îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații.

De asemenea, pe baza avertizărilor și atenționărilor hidrologice emise de către specialiștii din cadrul I.N.H.G.A., A.N.A.R. identifică, în timp real, soluțiile cheie și gestionarea optimă a amenajărilor și construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

Informarea face parte din Campania „Extremele hidrologice: de la secetă la inundații”