Danube FloodPlain

Proiectul Danube Floodplain a fost finanțat prin Programul Interreg V-B al Uniunii Europene, Programul Transnațional pentru Dunăre (DTP 2014-2020), axa prioritară 2 (Responsabilitate pentru Mediu și cultură în Regiunea Dunării), componenta 2.1 (Consolidarea managementului apelor transnaționale și prevenirea riscului la inundații).

Valoarea totală a proiectului Danube Floodplain a fost de 4.013.027,84 euro.

Durata: 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2021).

Proiectul a fost elaborat și implementat de 23 parteneri din zece state – Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croația, Serbia, Bulgaria și România.

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit îmbunătățirea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru conservarea biodiversității.

Schimbarea preconizată este îmbunătățirea cunoștințelor, în rândul țărilor situate în bazinul fluviului Dunărea, legate de managementul integrativ al apei, prin refacerea zonelor inundabile, combinarea infrastructurii clasice și verzi, măsuri de retenție naturală, cu implicarea tuturor părților interesate.

Partenerii români în cadrul proiectului au fost: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, WWF România și Administrația Națională Apele Române (în calitate de Lead Partner).

DESPRE NOI