Legături web cu proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice – 2021

Link-uri unde se află publicate proiectul Planului Național de Management actualizat – 2021 și proiectele Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice – 2021

ANAR:

https://rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-utile/

ABA Someș Tisa:

https://somes-tisa.rowater.ro/?page_id=365

ABA Crișuri:

https://crisuri.rowater.ro/?page_id=632

ABA Mureș:

http://arhiva.rowater.ro/damures/Calendarul%20PMB_PMRI%2020222027/Forms/AllItems.aspx

ABA Banat: http://arhiva.rowater.ro/dabanat/Draft%20Plan%20de%20Management%20Bazinal%20al%20SH%20Banat%20II/Proiectul%20Planului%20de%20Management%20actualizat%20al%20Spa%C8%9Biului%20Hidrografic%20Banat%202022-2027.pdf

http://arhiva.rowater.ro/dabanat/Anexe%20PM3/Anexe%20PM3.pdf

ABA Jiu: http://arhiva.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdajiu%2fDocumente%20Consultarea%20Publicului%2fPROIECTUL%20PLANULUI%20DE%20MANAGEMENT%20ACTUALIZAT%20%282021%29%20AL%20B%2eH%2e%20JIU&FolderCTID=&View=%7b7F5D1C7B%2dC0BE%2d4E28%2d85E5%2d663349E0DC17%7d

ABA Olt:

http://arhiva.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx

ABA Argeș Vedea:

https://agwater.ro/index.php/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-utile/proiectul-planului-de-management-actualizat-2021-al-sh-arges-vedea/

ABA Buzău Ialomița:

http://arhiva.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fDocumente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu%2fProiectul%20Planului%20de%20Management%20actualizat%20al%20spatiului%20hidrografic%20Buzau%20%2d%20Ialomita%202022%2d2027&FolderCTID=&View=%7b79019E9A%2dE7ED%2d4154%2dBFEA%2dE4F8F121C692%7d

ABA Siret: http://arhiva.rowater.ro/dasiret/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

ABA Prut: http://arhiva.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdaprut%2fPlan%20management%20bazinal%2fPROIECTUL%20PLANULUI%20DE%20MANAGEMENT%20ACTUALIZAT%202021%20AFERENT%20SPA%c5%a2IULUI%20HIDROGRAFIC%20PRUT%2dB%c3%82RLAD&FolderCTID=&View=%7b27C15A92%2dEF68%2d48D8%2dAE17%2d2970F8937C60%7d

ABA Dobrogea Litoral:

https://www.abadl-rowater.ro/?page_id=469