Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit, vineri, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru în județul Hunedoara, pentru a inspecta stadiul lucrărilor din cadrul obiectivelor de investiții din acest județ. Din această delegație au mai făcut parte secretarul de stat pentru păduri, Daniel-Constantin Coroamă, consilierii personali pentru ape și păduri, Constantin Sofronie și Ciprian Muscă, directorul de investiții al ANAR, Vlad Marcoci, directorul general al RNP-Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, Cristian Bratanovici, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Sorin Guler și directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu, Marin Talău. Din partea autorităților locale, delegația a fost însoțită de prefectul județului Hunedoara, Fabius-Tiberiu Kiszely, precum și de deputatul de Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Prima oprire a delegației a fost la Primăria orașului Brad, unde a avut loc o discuție cu autoritățile locale. Ulterior, s-au inspectat lucrările de la obiectivul de investiție „Amenajare Valea Bradului, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”. Valoarea totală a investiției este de 3 mil lei, iar în anul 2019, valoarea alocată este de 2,9 mil lei. În cadrul proiectului se vor realiza: recalibrarea albiei pe o lungime de 7,4 km, apărare de mal cu gabioane pe o lungime de 1 kilometru. Termenul de punere în funcțiune este anul 2019. Prin lucrările propuse se realizează atenuarea viiturilor, mărirea capacității de transport a albiei și protejarea malurilor în zonele periclitate de viitură. Astfel, vor fi protejate: un drum comunal, 5 poduri şi 62 de podeţe, 280 case şi gospodării situate în intravilanul satului Valea Brad, 65 de case şi 55 de gospodării situate pe strada Frunză Verde, 25 case şi gospodării situate pe străzile Horea şi Zarand (străzile fac parte din intravilanul orașului Brad), 105 ha teren agricol, 242 fântâni de apă potabilă, o bază sportivă de utilitate publică, 6 agenţi economici (producţie , prestări servicii, comerţ), 0,5 km reţea electrică de medie tensiune şi 2 km reţea electrică de joasă tensiune, 1,2 km reţea alimentare cu apă, 2 stăvilare.

Următoarea oprire a delegației a fost la Acumularea Mihăileni. Obiectivul „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, județul Hunedoara”, are o valoare totală, actualizată, de 162,8 mil lei. Valoarea alocată în anul 2019 este de total 5,5 mil lei, de la bugetul de stat.

Acumularea va îndeplini funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad – Gura Barza: asigurarea necesarului de apã pentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere, producerea de energie electrică 1,2 Gw/an, apărarea împotriva inundaţiilor, industriei şi amenajărilor agricole din lunca Crişul Alb pe sectorul Mihăileni – Vaţa, prin atenuarea viiturilor. Sursele de apã din zonă nu pot acoperi în regim natural necesarul de apă şi din această cauză este necesară realizarea acumulării pentru compensarea deficitelor de debite şi pentru regularizarea scurgerii. Râul Crişul Alb care traversează zona are un caracter torenţial, cu viituri importante care provoacă inundarea întreprinderilor miniere, a localităţiilor şi terenurilor agricole riverane. Amploarea şi frecvenţa inundaţiilor din ultimii ani, destul de mari, cu o frecvenţă anuală, au fost cauzate de capacitatea de scurgere a albiei reduse, ca urmare a ocupării terenurilor din lunca râului prin construcţiile unităţilor miniere şi ale localităţilor. Acumularea Mihãileni controlează scurgerea pe un bazin important având efect de regularizare atât a debitelor scăzute din perioadele de secetă, cât şi a viiturilor. Lucrările care se vor executa în anul 2019 sunt: montare stăvilare echipamente hidromecanice, execuție lucrări la DN pe tronsoane fără viaduct. Termen de punere în funcțiune 2022.
Următoarea oprire a delegației a fost la Primăria Buceș, unde a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia ministrul Apelor și Pădurilor a prezentat și investițiile derulate, în județul Hunedoara, din domeniul gospodăririi apelor. Astfel, valoarea totală a lucrărilor este de 363,3 mil lei iar pentru anul 2019, valoarea totală alocată pentru lucrările din domeniul gospodăririi apelor este de 31,4 mil lei.

Ministrul Ioan Deneș a prezentat și proiectul „Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și Est în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane: Obiectul I – Punerea în siguranță a Barajului Valea de Pești, județul Hunedoara”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare(POIM) 2014-2020. Valoarea totală a obiectului de investiții este de 122,698 milioane lei inclusiv TVA. În cadrul acestui proiect se vor realiza: asigurare linie de apărare – 18,585 km, protecție antierozională albie – 13,835 km, punere în siguranță și modificarea funcțiunii pentru acumularea Valea de Pești.
După conferința de presă, delegația s-a deplasat la Gurasada pentru a inspecta lucrările la obiectivul „Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, județul Hunedoara”. Valoarea totală a acestei investiții este de 50,6 mil lei. Capacitățile totale care vor fi realizate sunt: amenajare albie pe o lungime de 22,9 km(însemnând terasamente, ziduri de sprijin, pereu zidit etc.), pe pârâul Gurasada și pe afluenții săi, pâraiele Vica, Boiu, Chivulești, Grecilor. Valoarea alocată pentru anul 2019 este de 10 mil lei.
Lucrările au ca scop protecția construcțiilor adiacente malurilor și asigurarea spațiului vital pentru transportul debitelor mari lichide și solide și pentru reducerea gradului de poluare a apei

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa