Decernarea Trofeului și a Diplomei de Excelență „Inovator social-economic în regiunea Dunăre – Marea Neagră” pentru proiectul Danube Floodplain, aflat în curs de implementare în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”

În data de 31 mai 2019, cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene în România, a avut loc la Palatul Parlamentului – Sediul Senatului României, evenimentul intitulat „Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macroregional Dunăre – Marea Neagră”, cu participarea la nivel înalt a stakeholderilor, a reprezentanților Guvernului României și a Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe.

Evenimentul organizat sub egida Comisiei Europene, prin Directoratul General MARE, de către Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și Fundația EUROLINK – Casa Europei (membru al EUNET) în parteneriat cu Academia Română, a fost prezidat de Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului României.
În cadrul evenimentului s-a decernat Trofeul și Diploma de Excelență „Inovator social-economic în regiunea Dunăre – Marea Neagră” proiectului DANUBE FLOODPLAIN aflat în curs de implementare sub leadershipul Administrației Naționale „Apele Române”.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanțat de Programul Interreg Europe prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 și este implementat de 18 instituții și organizații partenere și 5 instituții cu rol de parteneri strategici asociați din zece țări care fac parte din bazinul fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, România și Serbia).

Instituțiile și organizațiile partenere din România sunt: Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” care are și rolul de lider al proiectului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și WWF România.

Hub-ul Macroregional Dunăre – Marea Neagră este prezidat de Asociația Comunităților Locale din lungul Dunării (CLDR – membru al CoDCR) și are ca obiectiv generarea unei contribuții importante la inovarea macroregiunii prin cooperare teritorială și dezvoltarea unor proiecte transnaționale potrivit specializărilor regionale inteligente și subsumate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), dar și a celorlalte documente strategice conexe.

Informații despre proiect

Implementarea proiectul DANUBE FLOODPLAIN a început în data de 1 iunie 2018 și se va încheia la 30 noiembrie 2020.
Proiectul este implementat cu finanțare asigurată prin Programul Interreg Europe – un program al Uniunii Europene pentru cooperare interregională care ajută autoritățile locale și regionale din Europa să elaboreze și să promoveze prin Programul Transnațional Dunărea, politici mai bune de coeziune economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea acestora în diferite domenii specifice.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN intră sub incidența Axei prioritare 2 a Programului Transnațional Dunărea, respectiv „Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării”, având ca obiectiv specific „Consolidarea managementului transnaţional al apei şi prevenirea riscurilor la inundaţii”.
Valoarea finanțării totale pentru DANUBE FLOODPLAIN este de 3,67 milioane EUR.

Obiectivele principale ale proiectului

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate. Acest lucru ar putea contribui la crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, cât și efectul evenimentelor climatice extreme. Proiectul va avea ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor despre managementul integrat al apei în rândul țărilor dunărene, prin: restaurarea zonelor inundabile, combinarea infrastructurilor clasice și a celor verzi, adoptarea unor măsuri de retenție naturală.Toate acestea vor fi realizate cu implicarea tuturor părților interesate (stakeholderilor), a căror cooperare este foarte importantă în planificarea și implementarea durabilă a unor astfel de proiecte.

Situația actuală și pericolul inundațiilor

Lucrările de regularizare istorice și recente – baraje și diguri, întreruperea conectivității longitudinale și laterale, modificările în modul de utilizare al terenurilor – care au avut loc de-a lungul bazinului Dunării, au dus la reducerea masivă a suprafețelor de luncă. Diminuarea acestor zone cu până la 68% în ultimii 100 de ani a avut efecte dezastruoase atât pentru comunitățile locale care au fost expuse inundațiilor, cât și asupra biodiversității. Lunca Dunării a avut întotdeauna rol de protecție naturală împotriva inundațiilor cauzate de viituri și scurgeri rapide, iar scăderea suprafeței acesteia împreună cu ploile torențiale cauzate de schimbările climatice, au generat inundații masive în Europa, începând cu anul 2002. În același timp, reducerea suprafețelor de luncă a cauzat pierderea habitatelor pentru multe specii, pierderea conexiunilor între ecosisteme și implicit scăderea biodiversității, o bogăție a acestor zone în trecut.

Pentru mai multe informații vă rugam vizitați:

www.interreg-danube.eu/danube-floodplain