Proiect „Danube HAZARD m3c”

➢ Acronim proiect: Danube Hazard m3c
Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Mesuring, Modellingbased Management and Capacity building.
Luptând împortiva poluării cu substanțe periculoase în bazinul Dunării prin măsurare, gestionare bazată pe modelare și consolidarea capacității.
Cod proiect: DTP3-2.1-299
Durata implementării: 30 de luni, perioada 01.07.2020 – 31.12.2022
Sursa finanțare: proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Transnațional Dunărea în cadrul
Axei prioritare 2, Obiectivul specific 2.1 – Consolidarea gestionării transnaționale a apei și prevenirea riscului de
inundații (Strengthen transnational water management and flood risk prevention).
Buget total: 2,60 milioane €, din care:
▪ fonduri ERDF: 2,11 milioane euro
▪ fonduri IPA II: 0,03 milioane euro
▪ fonduri ENI-MD: 0,06 milioane euro
Lider de parteneriat: Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien).
Poziția A.N. “Apele Române” în cadrul parteneriatului proiectului: Responsabil și coordonator pentru
Pachetul Tehnic de Lucru 4 (WPT4) – Consolidarea capacității administrative (Capacity building) și de asemenea,
participant la toate Pachetele de Lucru din proiect.

  • ACASĂ
  •  / 
  • PROIECT „DANUBE HAZARD M3C”