PREMIERĂ:

Mesaje transmise de către reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la finalul Campaniei

„Extremele hidrologice: de la secetă la inundații”

Campania de informare „Extremele hidrologice: de la secetă la inundații” realizată de către Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R.) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.), a ajuns astăzi la final.

În cadrul acesteia s-au prezentat montaje video și materiale scrise  referitoare atât la importanța avertizărilor și atenționărilor hidrologice, cât și a metodelor și măsurilor de apărare împotriva fenomenelor hidrologice periculoase.

Așa cum a precizat Secretarul de Stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Dan – Ștefan Chiru, această campanie a avut ca scop principal „creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a riscului la inundaţii, dar și faptul că fiecare comunitate situată într-o zonă inundabilă trebuie să fie adaptată inundaţiilor, pornind de la ideea că vieţuirea în aceste zone atrage în mod inevitabil consecinţe”.

Astfel, diseminarea informațiilor cu privire la fenomenele hidrologice extreme contribuie la o educare și informare corectă a populației și ne poate îndrepta tuturor atenția „chiar și pentru un scurt moment, spre provocările omenirii cu privire la apă, pentru a face un pas mic, dar hotărât, către dezvoltarea durabilă a acestei resurse prețioase!”, potrivit declarației Secretarului de Stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bogdan – Radu Balanișcu.

În contextul schimbărilor climatice și a riscurilor asociate acestora „pregătirea pentru neprevăzut constituie un element cheie în ceea ce privește abordarea preventivă a extremelor hidrologice, astfel, unul dintre obiectivele principale A.N.A.R. îl reprezintă protecția populației și a bunurilor materiale” a declarat, de asemenea, directorul Administrației Naționale „Apele Române”, ing. Sorin Lucaci.

Totodată, în încheierea acestei Campanii, directorul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ing. Nicolae Bărbieru, a comunicat faptul că „prioritatea instituției noastre constă în transmiterea mesajelor de atenționare și avertizare privind posibilitatea producerii de fenomene hidrologice periculoase, în vederea limitării pierderilor de vieți omenești, a pagubelor economice și a consecințelor ecologice”.

O informare corectă poate schimba perspectiva!