Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,

Îmi revine deosebita onoare să mă adresez dumneavoastră în acest an, în calitatea mea de ministru al mediului, apelor și pădurilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.
În anul 2021 continuăm să sărbătorim această zi în condiții speciale, condiții în care managementul resurselor de apă este chiar mai important decât în vremuri normale, având în vedere impactul pe care apa îl are pentru asigurarea sănătății publice. În acest sens, această zi este o oportunitate de a crește gradul de conștientizare a crizei globale a apei, iar un obiectiv central al acestei conștientizări este susținerea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 6: apă și canalizare pentru toți până în 2030.
De asemenea, această zi reprezintă o oportunitate de concentrare a atenției asupra importanței apei și promovarea gestionării durabile a resurselor de apă, precum și o ocazie de a afla mai multe despre problemele legate de apă, de a vă inspira să le diseminați către toți utilizatorii apei și de a lua măsuri pentru a ajunge la un management integrat și echitabil al apei.
Tema pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei în anul 2021 este dedicată asigurării unei valori corespunzătoare pentru apă. Aceasta înseamnă recunoașterea și luarea în considerare a tuturor beneficiilor oferite de apă – inclusiv dimensiunile economice, sociale și ecologice. În realizarea acestor beneficii, există un potențial semnificativ de a declanșa schimbări sistemice, asigurarea valorii corespunzătoare pentru apă conducând la luarea deciziilor care protejează sursele de apă și asigură alocarea apei la cea mai productivă, echitabilă și durabilă utilizare și la un consum care să țină seama de cerințele de mediu.
Având în vedere că această resursă este limitată și nu poate fi produsă sau adusă din altă parte, trebuie să depunem toate eforturile pentru a o proteja şi utiliza într-un mod durabil. În ultimele decenii, la nivel global a început să se manifeste o acută criză a apei, cauzată de creşterea populaţiei, de utilizarea excesivă şi poluarea apei. Această criză va fi amplificată de efectele schimbărilor climatice care, în viitorul apropiat, vor contribui la o acutizare a problemelor deja existente, făcând mult mai dificilă asigurarea acestei resurse indispensabile vieţii.
În România, în ultimele decenii, au fost realizate investiții importante pentru asigurarea unui management integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic. Totodată, a fost realizată o structură funcțională, Administrația Națională „Apele Române”, care coordonează activitățile la nivel național și le implementează prin Administrațiile Bazinale de Apă. Nu în ultimul rând, a fost stabilit și aplicat mecanismul economic din domeniul apelor, prin care toți utilizatorii de apă trebuie să plătească tarife sau contribuții pentru apă brută prelevată din apele de suprafață sau subterane.
După accesul României în Uniunea Europeană, au apărut noi obligații legate de managementul apelor, obligații prevăzute în directivele europene specifice care trebuie respectate sau implementate. Acestea au generat costuri suplimentare, atât pentru cei care administrează apele, cât și pentru utilizatorii apelor. În plus, efectele schimbărilor climatice ne obligă să revedem importanța pe care o acordăm apei, iar aceasta se va manifesta și prin revizuirea mecanismului economic, astfel încât să stabilim o valoare cât mai aproape de importanța pe care o are apa.
Prioritatea majoră a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este atragerea fondurilor europene disponibile în perioada următoare. În acest sens, trebuie să fim pregătiți cu proiecte pentru managementul apei, care să fie finanțate prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă. Totodată, ministerul susține finanțarea în cadrul acestui program a investițiilor pentru realizarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru populație.
Având în vedere importanța apei în combaterea pandemiei Covid 19, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a propus și va gestiona componenta de apă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Trebuie însă avut în vedere că la dezvoltarea acestor proiecte să luăm în considerare protecția mediului, schimbările climatice și biodiversitatea.
Soluţiile bazate pe natură pot reprezenta alternative la soluţii clasice, structurale, dar şi posibilităţi de reabilitare sau extindere a unor lucrări de infrastructură, care sunt aproape de limita duratei de funcționare sau sunt degradate. Așa numita „infrastructură verde” poate să aducă singură, sau combinată cu elemente clasice inginereşti, beneficii echivalente celor create de infrastructura convenţională, dar cu mult mai puţine efecte negative asupra mediului.
În plus, infrastructura verde poate genera și beneficii în afara celor directe, care privesc managementul apelor. Poate furniza biomasa din care se poate produce energie electrică şi termică, îmbunătăţește biodiversitatea și contribuie la dezvoltarea turismului și la posibilitatea dezvoltării economiei orizontale.
Având în vedere că obiectivele cele mai importante din domeniul apelor sunt legate de implementarea Directivei Cadru pentru Apă și a Directivei Inundații, este necesar să fie revăzute strategiile și planurile de management integrat al resurselor de apă, astfel încât să fie incluse abordările bazate pe o combinație optimă de măsuri structurale și măsuri naturale non-structurale. În acest sens, doresc să vă asigur că una din prioritățile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în perioada următoare, va fi revizuirea Strategiei Naționale de Gospodărire a Apelor.
Nu în ultimul rând, este important să conştientizăm faptul că numai acţiunile guvernamentale nu vor aduce îmbunătăţirea managementului apei şi a condiţiilor de mediu. Fiecare dintre noi poate face ceva pentru a proteja ecosistemul care ne susţine. Industrie, ferme, autorităţi locale, oameni de toate vârstele trebuie să se unească şi să acţioneze în aşa fel încât să contribuie la conservarea şi, dacă este necesar, la un management adecvat al resurselor de apă. Este important să subliniem că, oricâte eforturi vom depune la nivelul autorităților prin elaborare de reglementări, monitoring și inspecție sau prin lucrări de investiții, nu vom avea rezultatele dorite dacă la nivelul comunităților și al indivizilor nu se va realiza o schimbare de atitudine. Din acest motiv este necesar să creștem conștientizarea și participarea publică.
În încheiere, doresc să subliniez că este necesar ca la toate nivelurile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Administrației Naționale „Apele Române” să se întreprindă eforturi în vederea accesării fondurilor prevăzute pentru managementul apei. Trebuie să fim conştienţi că dacă nu vom reuşi să accesăm aceste fonduri, nu vom fi capabili să ne atingem obiectivele la nivel naţional şi nici să ne conformăm cerinţelor europene.
De asemenea, doresc să vă mulţumesc dumneavoastră, celor care v-ati dedicat viaţa profesională gospodăririi apei, să vă urez sănătate și succes în îndeplinirea obiectivelor propuse şi să-mi exprim speranţa că împreună vom găsi resursele necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale și viitoare.
Vă mulțumesc!

Barna Tánczos ,
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor