Pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, Ziua Mondială a Apei nu este numai un eveniment anual, ci este un prilej de a marca importanța activităţii noastre, având în vedere că eforturile noastre sunt permanent concentrate în scopul asigurării resurselor de apă pentru toate folosințele, precum și pentru protejarea acestei resurse. Astfel, Administraţia Naţională „Apele Române” realizează managementul integrat al resurselor de apă din punct de vedere cantitativ și calitativ, având ca bază legislația națională și europeană din domeniul apelor.

Prin mesajul transmis, în acest an, de Organizația Națiunilor Unite (ONU), se pune accent pe abordarea crizei mondiale a apei. Astăzi, miliarde de oameni trăiesc încă fără surse sigure de apă și se depun eforturi susținute pentru ca gospodăriile, școlile, locurile de muncă, fermele sau fabricile să supraviețuiască și să prospere.

Obiectivul 6 al Dezvoltării Durabile include asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei pentru toți până în anul 2030. Prin definiție, acest lucru înseamnă că nimeni nu va fi lăsat în urmă.

Și România este relativ săracă în resurse de apă, resursele disponibile fiind de 40 miliarde m3 şi 1700 m3/pers./an.

Oricine ești, oriunde te afli, apa este dreptul tău vital. Accesul la apă reprezintă pilonul de bază al sănătății publice și, prin urmare, această resursă este esențială pentru dezvoltarea durabilă și pentru o lume stabilă și prosperă. La nivel global, nu putem progresa ca societate, atât timp cât un asemenea număr însemnat de oameni trăiesc fără o sursă sigură de apă.

În cadrul instituției noastre, activităţile pentru implementarea prevederilor Directivei Cadru Apă și a altor directive în domeniul apelor reprezintă provocări importante pentru asigurarea gestionării resurselor de apă.

În contextul dezvoltării durabile, Administraţia Naţională „Apele Romȃne” se află, în această perioadă, în proces de implementare a Planului Național de Management actualizat – Sinteza Planurilor de Management actualizate la nivel de bazine/spaţii hidrografice. Aceste Planuri şi programele lor de măsuri sunt principalele instrumente legale și tehnice pentru asigurarea stării bune a apelor de suprafaţă şi subterane, în special prin reducerea poluării organice, poluării cu nutrienți, poluării cu substanțe periculoase provenite din aglomerările umane, activitățile industriale și agricole. Totodată, un rol important îl are și atenuarea impactului alterărilor hidromorfologice. De asemenea, este de precizat că aceste măsuri de reducere a poluării punctiforme și difuze contribuie și la atingerea țintelor definite de Organizația Națiunilor Unite pentru Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 6 Apă curată şi sanitație – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitație pentru toţi.

În final, reamintim faptul că, încă din copilărie, părinții noștri ne-au învățat că apa este sursa vieții. La rândul nostru, în calitate de părinți, trimitem și noi acest mesaj la nivelul familiilor noastre, copiilor noștri, ca o moștenire ce trebuie păstrată și respectată ca atare.

Instituțional, toate demersurile pe care le facem în calitate de administratori ai resurselor de apă au ca destinatar final protejarea și securitatea populației, prin asigurarea resurselor de apă necesare traiului de zi cu zi în cadrul familiei sau comunităţii.

Vă mulțumesc!

O zi frumoasă!

Șef Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Cătălina Brăgaru, telefon: 0755.122.728