Adresa – Lipsa raspuns la cererea de clarificare nr. 502 din 13.02.2023, inregistrata cu nr. 3165 din 14.02.02023 SE

Solicitare clarificari inregistrata cu nr. 3166-14.02.2023 SE

Solicitare de clarificari inregistrata cu nr. 3165-14.02.2023 SE

Instructiuni pentru operatorii economici interesati – echipamente specifice pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta SE

Caiet de Sarcini – Unmanned aerial vehicle (UAV) dotate cu echipamente LIDAR-FLIR, Multispectru si alti senzori , inclusiv training SE

Caiet de Sarcini – echipament pentru tomografia digurilor – geoelectrorezistiv-georadar, inclusiv training SE