Prezentul anunt anuleaza versiunea initiala. Motivul anularii: autoritatea contractanta nu mai dispune de fondurile necesare derularii achizitiei.

Caiet sarcini si criterii servicii de consultanta