Investițiile în infrastructură în bazinul hidrografic Banat- factor de dezvoltare a legăturilor comerciale pe apă de la nivel european

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat derulează în prezent proiectul transfrontalier Interreg IPA., de cooperare dintre România și Serbia, numit „Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega”.

Proiectul este derulat prin program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA-CBC

Proiectul a primit o finanțare în valoare de 14 milioane de euro, din care jumătate, adică în jur de 7 milioane de euro revine României, respectiv Administrației Bazinale de Apă Banat, în calitate de lider de proiect, 13% reprezintă cofinanțarea asigurată de statul român, adică echivalentul sumei de 900 mii euro și 2% este confinanțare suportată din sursele proprii ale A.N. „Apele Române”, în valoare de aproape 14 mii euro.

În cadrul proiectului, este inclusă și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic de la Sânmihaiu Român, din județul Timiș”, care presupune executarea unor lucrări de reabilitare a barajului stăvilar și a ecluzei, ca părți componente ale nodului hidrotehnic de la Sânmihaiu Român, din județul Timiș.

În prezent, circulația se defășoară doar în orașul Timișoara, cu scop de agrement.

„Reabilitarea nodului hidrotehnic de la Sânmihaiu va permite, prin tranzitarea lui, reluarea navigației pe Bega până în Serbia și mai departe în Austria. Practic, reabilitarea acestui nod hidrotehnic va contribui la refacerea legăturilor de transport pe apă dintre România și celelalte state europene În acest fel, orașul Timișoara va deveni o punte comercială importantă între România și celelalte state europene”, ERVIN MOLNAR, director general A.N, „Apele Române”.

În plus, față de lucrările incluse în cererea de finanțare, este nevoie și de executarea unor lucrări de reabilitare a construcțiilor de pe maluri, utilizate de către personalul tehnic care asigură exploatarea în siguranță a lucrării, precum și de refacerea nodului hidrotehnic la Uivar, de la Sânmartinu Maghiar, din județul Timiș. Pentru acestea, s-au estimat costuri suplimentare în valoare de 7 milioane de lei.

Pentru completarea acestei diferențe, până în prezent, ANAR a alocat din surse proprii fonduri în valoare de 1 milion lei. Totodată, în cadrul propunerii actuale de rectificare bugetară, ANAR a solicitat, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, alocarea unei sume suplimentare de 3 milioane de lei, provenită din fonduri de la bugetul de stat, bani care vor fi folosiți pentru realizarea lucrărilor de apărări de mal, precum și a celor mai sus menționate. Diferența va fi acoperită anul viitor în funcție de alocările de la bugetul de stat.

„Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega” este condiționată și de alocarea bugetară pentru lucrările suplimentare care nu au fost eligibile în proiect.
Finalizarea proiectului de „Repararea infrastructurii de navigație pe canalul Bega” reprezintă refacerea infrastructurii de transport pe apă a României cu țările europene. Aceasta va contribui la dezvoltarea socio-economică și turistică a orașului Timișoara și a României în ansamblu, a declarat Ervin MOLNAR, director general A.N. Apele Române.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa