ERVIN MOLNAR, director general A.N. Apele Române

Potrivit informațiilor statistice centralizate la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și spațiu. Teoretic, resursele de apă însumează circa 134,6 mld mc (fiind constituite din apele de suprafață- râuri, lacuri, fluviul Dunărea – și ape subterane), însă, dintre acestea, doar circa 38,34 mld. mc. de apă reprezintă resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice.

Din cauza regimului variabil al resurselor de apă din România, o parte din resursele de apă cresc în perioadele de viitură, iar, în perioadele secetoase, debitele scad la valori foarte mici.
Pentru a mări resursele utilizabile, specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” au regândit funcționalitatea lucrărilor hidrotehnice existente, astfel încât, la această oră, majoritatea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare au utilitatea publică multiplă.

În prezent, specialiștii Apelor Române au în vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice, inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare, care au rolul unor adevărate rezervoare de apă. Cu ajutorul lor, specialiștii Apelor Române reușesc optimizarea modului de utilizare a resursei de apă din punct de vedere cantitativ, atât pentru alimentarea cu apă a populației, cât și pentru atenuarea undelor de viitură, în caz de inundații, dar și pentru producerea de energie electrică.

În același timp, proiectele de lucrări derulate de ANAR în prezent țin cont de evoluția schimbărilor climatice actuale, ca și de condiţiile de mediu. În prezent, majoritatea proiectelor tehnice propuse spre finanțare includ și soluții prietenoase pentru mediul înconjurător.

Aflat într-o vizită de lucru la barajul Runcu, ERVIN MOLNAR, directorul general al A.N. Apele Române, a subliniat importanța stimulării dezvoltării socio-economice prin atragerea investițiilor în infrastructură: „Sunt mulțumit de modul în care decurg lucrările, echipele de lucru sunt motivate, iar ritmul este unul susținut. Prin prisma responsabilităților care ne revin, dar și a rolului strategic pe care il are ANAR, și anume acela de a deține monopol în administrarea resursei de apă, este de datoria noastră să regândim soluții de atragere a investițiilor în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor care generează progres socio-economic și contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu.”

În urma discuțiilor purtate cu domnul Adrian Liviu Mureșan, directorul de la Apele Române Someș-Tisa, s-a ajuns la concluzia că investițiile la acumularea Runcu trebuie continuate. „De aceea, vom face toate demersurile necesare pentru ca fondurile alocate de la buget să fie mai consistente și să reușim să finalizăm această lucrare de importanță națională strategică.” ERVIN MOLNAR, director general A.N. Apele Române.

Acumularea Runcu are o valoare investițională de 460 mil.lei. În clasamentul celor 247 de baraje înscrise în Registrul Român al Marilor Baraje, barajul Runcu figurează pe locul 19, după înălțime. Până în prezent, au fost alocate fonduri rambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și de la bugetul de stat în valoare de peste 300 mil. lei.

„În ciuda restricțiilor impuse de evoluția pandemiei COVID-19, eu și echipa mea de la Apele Române credem cu tărie că vom reuși să depășim împreună dificultățile din această perioadă și vom ajunge la rezultatul pe care cu toții ni-l dorim: funcționarea acumulării Runcu și nu în ultimul rând, dezvoltarea socio-economică a zonei.”, ERVIN MOLNAR, director general A.N. Apele Române.
Funcționarea acumulării Runcu va asigura suplimentarea debitelor necesare alimentării cu apă potabilă și industrială a orașelor Baia Mare – Baia Sprie. În același timp, va asigura accesul la apă potabilă în sistem centralizat pentru aproape 20 de localități, situate de-a lungul celor patru râuri, Iza, Mara, Vișeu și Tisa, inclusiv pentru municipiul Sighetu Marmarmației. În prezent, cei peste 300 mii de locuitori (în jur de 20 de localități) situați de-a lungul celor patru râuri: Mara, Tisa, Iza (o parte) și Vișeu (o parte) au ca principală sursă de alimentare apa obținută din forajele subterane sau din izvoare.

Totodată, prin realizarea lucrărilor va crește gradul de apărare în caz de inundații a populației și a obiectivelor socio-economice, situate pe râurile Mara şi Iza. De asemenea, barajul Runcu va avea și rol de producere a energiei electrice pentru tot județul Maramureș.

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PRESA