Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, facem următoarele precizări:

Conform Statului de organizare și funcționare al Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR), respectiv HG nr. 1176/2005, directorul general al Administrației Naționale ”Apele Române”, potrivit art.28, alin.3: “Directorul general numeşte, suspendă sau eliberează din funcţie conducătorii unităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), respectând condiţiile din fişa postului şi legislaţia în vigoare”. Unitățile prevăzute la art. 11 sunt administrațiile bazinale de apă, instituții publice și unități din subordinea ANAR cu personalitate juridică. Conform aceluiași act normativ, Administraţiile Bazinale de Apă (ABA) au în structura lor sistemele de gospodărire a apelor şi sistemele hidrotehnice, unităţi fără personalitate juridică.

Prin urmare, directorul general al ANAR nu poate numi, suspenda sau elibera din funcție personalul de conducere din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor (SGA) care nu au personalitate juridică și sunt în subordinea Administrațiilor Bazinale de Apă. În concluzie, acest lucru este realizat doar de către directorii Administrațiilor Bazinale de Apă în subordinea cărora se află acele sisteme de gospodărire a apelor.

În speță, demisia domnului Ovidiu Ianculescu a fost un act benevol, care a fost aprobat de către directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, Cristian Bratanovici, în funcție la data când acesta și-a înaintat această demisie, respectiv în luna februarie a acestui an.

Menționăm faptul că domnul Ovidiu Ianculescu a fost numit în funcție în anul 2017, fără concurs, pe postul de inginer-șef și promovat în anul 2019, prin concurs, pe postul de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, de către directorul de la acea vremea al Administrației Bazinale de Apă Mureș, respectiv domnul Cristian Bratanovici.

În ceea ce îl priveste pe Cristian Bratanovici acesta a susținut concursul pentru ocuparea postului de director ABA Mureș pe 16.05.2018, exercitând această funcție până în luna octombrie 2019 când i-au fost delegate sarcini și responsabilități ca director general adjunct al ANAR până pe data de 01.10.2020. Pe 03.02.2020 i s-au retras atribuțiile de director general adjunct ANAR, revenind pe postul deținut anterior de director ABA Mureș. Începând cu data de 7.02.2020 ocupă postul de director tehnic al acestei administrații bazinale, conform solicitării sale de retragere a atribuțiilor de director ABA Mureș.

Cristian Bratanovici face obiectul unui dosar de cercetare penală pentru luare de mită.

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa a transmis către conducerea Administrației Naționale ”Apele Române” solicitarea prin care s-a cerut detașarea unei persoane pentru funcția de inginer-șef în cadrul SGA Maramureș, pe o perioadă de 12 luni. ANAR a redirecționat solicitarea către toate Administrații Bazinale de Apă. În urma centralizării răspunsurilor, Administrația Bazinală de Apă Mureș l-a nominalizat pe domnul Ovidiu Ianculescu care a fost detașat pe funcția de inginer-șef pentru perioada 9.11.2020-8.11.2021 în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș.
Noul director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, Ionuț Cengher, este detașat de la Senatul României pe acest post la ABA Mureș din februarie 2020. Acestuia îi vor fi reanalizate competențele.

Menționăm că potrivit legislației în vigoare, pe durata stării de alertă, în România, nu se pot organiza concursuri pentru ocuparea funcțiilor în instituțiile publice.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa
www.apele-romane.ro
e-mail: birou.presa@rowater.ro;
biroupresaapeleromane20@gmail.com