Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) prin Administrația Bazinală de Apă Siret (ABA) a efectuat recepția obiectivului de investiții „Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare acumulare UHE Bacău II, județul Bacău”

Astăzi, 19 septembrie 2019, prin procesul verbal nr. 17709/19.09.2019, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare acumulare UHE Bacău II, județul Bacău”, în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora prevăzut de HG 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că decolmatarea propriu-zisă a fost finalizată în data de 30 august 2019, dată la care ABA Siret a preluat de la antreprenor cuveta lacului, iar începând cu 1 septembrie 2019 a fost demarat procesul de refacere a volumului de apă din acumulare. Ulterior, au fost efectuate lucrări adiacente decolmatării efective (dezafectarea drumului și a rampelor de acces, transportul materialului din depozitele intermediare, readucerea la starea inițială a terenului în zona organizării de șantier). Totodată, în urma readucerii lacului la cota inițială, s-a putut verifica atât modul de comportare a amenajării hidrotehnice, cât și faptul că lucrarea și-a atins scopul pentru care a fost proiectată.

Proiectul a constat în excavarea și transportul unei cantități de 460.770 metri cubi de material aluvionar, pentru a asigura funcționarea acumulării la parametrii optimi proiectați inițial. Astfel, se reduc efectele negative asupra mediului și a riveranilor din zonă și se îmbunătățește calitatea apei pentru piscicultură și agrement.
Valoarea totală a proiectului este de 13.671.231 lei.

Compartiment Comunicare și Relații cu Presa