Astăzi, la sediul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), a avut loc o videoconferință cu consultanții proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritară 5, în valoare totală de aproximativ 205 milioane euro.

În cadrul acestei ședințe de lucru au participat, alături de directorul general al ANAR, Ervin MOLNAR, secretarii de stat din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Dumitru BEIANU și Leonard ACHIRILOAEI, directorii generali adjuncți ANAR, Marius POSTELNICESCU și Flaviu RADU, precum și directorii din cadrul celor 4 ABA-uri.

Discuțiile au avut în vedere trecerea în revistă a soluțiilor tehnice propuse de către consultanți, precum și documentaţiile tehnice la faza Studiu de fezabilitate (SF), pentru proiectele din cadrul a patru Administrații Bazinale de Apă (ABA): ABA Prut-Bârlad, ABA Someș-Tisa, ABA Jiu și ABA Olt. Titlurile proiectelor sunt prezentate mai jos:

  •  Reconectare și restaurare lunca inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia (ABA Prut-Bârlad);
  • Reducerea riscului la inundații pentru municipiile Bârlad și Tecuci (ABA Prut-Bârlad);
  • Creșterea capacității de atenuare a Acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu republica Ungară, județul Satu Mare (ABA Someș-Tisa);
  • Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud (ABA Someș-Tisa);
  • Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara (ABA Jiu);
  • Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova, judeţul Dolj (ABA Jiu);
  • Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide (ABA Olt).

Proiectele sus-menţionate, prevăzute şi în Planurile de Management al Riscului la Inundaţii, sunt selectate ca fiind prioritare pentru administraţiile bazinale de apă respective, având un caracter de soluţionare integrată, la nivel de bazin hidrografic a problemelor asociate riscului la inundaţii, printr-o combinaţie de măsuri structurale şi non-structurale, de soluţii clasice, convenţionale şi măsuri „verzi”, prietenoase cu mediul, cu considerarea celor mai noi informaţii privind evoluţiile factorilor hidrometeorologici, climatici, de mediu, care caracterizează fiecare amplasament, precum şi cu integrarea efectelor schimbărilor climatice în modelele hidrologice şi hidraulice care fundamentează soluţiile propuse.

Pentru analiza şi definitivarea opțiunilor prevăzute în Studiile de fezabilitate a fost creat un grup de lucru format din specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), cu participarea reprezentanţilor Administrațiilor Bazinale de Apă (ABA) beneficiare şi a firmelor de consultanță care au contractat serviciile de întocmire a documentaţiilor tehnice pentru aceste proiecte. Definitivarea analizei din grupul de lucru se va materializa prin finalizarea aplicațiilor de finanțare.