În cursul acestei zile, a avut loc o videoconferință, la sediul ANAR, între reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) și Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pe de o parte și reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Japers și Băncii Mondiale pe de altă parte, pentru a discuta aspectele legate de impactul schimbărilor climatice asupra debitelor maxime și, implicit, asupra abordării acestora în aplicațiile de finanțare ale proiectelor.

În cadrul acestei întâlniri de lucru a participat alături de directorul general al A.N. „Apele Române”, Ervin MOLNAR, secretarul de stat din cadrul MMAP, Dumitru BEIANU.

De asemenea, au fost prezentate de către INHGA studiile anterioare pe schimbări climatice, datele existente și modelele hidrologice statistice și deterministe folosite, precum și ariile de aplicare ale acestora.

Totodată, s-a subliniat faptul că ținând cont de datele istorice ale precipitațiilor pe teritoriul României, abordarea statistică în corelație cu scenariile de schimbări climatice acceptate la nivelul Uniunii Europene (UE) sunt mai potrivite decât abordările deterministe folosite, în special, la nivel național, pentru partea de prognoze.

În urma intervenției reprezentanților Băncii Mondiale s-au stabilit modalitățile de includere a efectelor schimbărilor climatice la nivelul măsurilor propuse în diferite aplicații de finanțare, prin adoptarea unor coeficienți de siguranță pentru lucrări, care țin cont de studiile de schimbări climatice realizate de către INHGA.

La finalul ședinței, MMAP și ANAR a convenit asupra transmiterii instrucțiunilor rezultate în urma discuțiilor către consultanții selectați, în vederea realizării aplicațiilor de finanțare din fonduri UE.