Administrația Națională „APELE ROMÂNE” în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor”, cod SMIS 2014+111814.

Acesta este cel mai mare proiect de management și de întărire a capacității instituționale din România, în acest domeniu și a fost implementat pe durata a două perioade de programare, cu finanțare din POS Mediu 2007-2013 faza I si din POIM 2014-2020 faza II.

Proiectul a început în data de 4 iulie 2014 și se va finaliza în data de 30 mai 2020, conform Contractului de Finanțare.
Lucrările de construcții – montaj au fost finalizate, urmând ca, în această perioadă, să fie testată funcționalitatea sistemului informațional.

Proiectul „Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor” contribuie la modernizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prin dezvoltarea unui management integrat al inundațiilor, în zonele cele mai vulnerabile din cele 11 bazine hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad, Dobrogea – Litoral. Astfel vor beneficia de protecție aproximativ 1,5 milioane de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României, iar riscul de producere a inundațiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

Proiectul Watman armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impuse de reglementările Uniunii Europene prin implementarea de măsuri de care beneficiază populația din România.

Valoarea totală a proiectului este următoarea:
• 330.174,194 lei din care cofinanțare UE 216.033, 742 lei pentru FAZA I POS MEDIU 2007-2013
și
• 11.619.130,20 lei din care cofinanțare UE 8.278.715,25 lei, pentru FAZA II POIM 2014-2020.

Scopul proiectului este acela de creștere a gradului de siguranță a infrastructurii de gospodărire a apelor din România, dar și capacitatea Administrației Naționale „APELE ROMÂNE” de a gestiona și de a reacționa, în timp real, în privința situațiilor generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.

Obiectivul general al proiectului WATMAN este crearea unei baze de infrastructuri adecvate la nivel național pentru prevenirea inundațiilor și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor, precum și riscurilor asociate acestora.

Investițiile realizate în cadrul Fazei II POIM a proiectului „Watman – -Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” includ:
– 14 stații pentru măsurarea precipitațiilor solide și lichide;
– 9 stații hidrometrice pe afluenți;
– 12 stații de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;
– 17 baraje categoria A și B, precum și 3 baraje categoria C, monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat;
– 21 de echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare mai mare de 0,2);
– 15 stații automate cu senzori pentru monitorizarea calității apei, menite a asigura informații esențiale pentru o intervenție rapidă, în vederea reducerii poluărilor accidentale.

Rezultatele proiectului cuprind:
– Sisteme decizionale modernizate pentru acțiunile operative, din timpul și după producerea inundațiilor;
– Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice;
– Obținerea datelor hidrologice integrate prin colectarea de mai multe date, în secțiunile de râu, unde nu existau stații hidrologice;
– Atenuarea efectelor inundațiilor și poluărilor asociate inundațiilor cu ajutorul echipamentelor achiziționate, în zonele cele mai vulnerabile;
– Prelucrarea, în timp real, a tuturor datelor colectate de la senzori și transmiterea la factorii de decizie;
– Reducerea riscurilor cauzate de inundații cu efect asupra a 1.500.000 de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României.

Beneficiile directe se referă la :
– Optimizarea securității și eficientizarea infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente la nivel național, aflate în administrarea Administrației Naționale „APELE ROMÂNE”;
– Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate montate la nivelul barajelor de importanță majoră;
– Monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice;
– Retehnologizarea mijloacelor de intervenție (folosirea ultimelor tehnologii în domeniu);
– Întărirea capacității instituționale prin crearea de Centre de Coordonare și Centre de Intervenție Rapidă;
– Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea, în timp real, între autoritățile responsabile.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020