Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit, joi, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru în județul Brăila. Din cadrul delegației au mai făcut parte directorul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița (ABA), Marilena Stoian, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila (SGA), Laura Satnoianu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, George Mihăilescu, directorul Direcției Silvice Brăila,Vasile Dumitrașc, precum și angajați din cadrul ANAR și RNP.

În prima parte a zilei, delegația s-a deplasat pe raza UAT –ului din localitatea Chișcani pentru a analiza la fața locului situația creată în urma secării lacurilor 1 și 2 din localitatea Lacul Sărat.
După inspecția din teren, directorul general al ANAR, Victor Sandu, a participat alături de întrega delegație la o întâlnire care a avut loc la sediul Asociației „Centrului de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, în localitatea Chișcani, UAT de care aparține Lacul Sărat.

La întâlnire au mai participat din partea autorităților locale președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk-Iulian Chiriac, vicepreședintele C.J. Brăila, Ionel Epureanu, senatorul Ion Rotaru, primarul comunei Chișcani, Costică Busuioc Cojea, precum și directori ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), reprezentanți ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) și directorul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie.

În urma discuțiilor conduse de ministrul apelor și pădurilor, s-a ajuns la concluzia că trebuie aplicat un plan de măsuri imediat, pentru a căuta soluții în vederea refacerii luciului de apă, având în vedere că Lacul Sărat este o stațiune balneoclimaterică foarte căutată de persoanele care vor să se trateze de diverse afecțiuni medicale. Totodată, s-a stabilit și realizarea unui plan de măsuri pe termen mediu și lung, astfel încât problema să fie rezolvată în mod durabil.

În ceea ce privește acțiunea imediată, s-a convenit punerea în aplicare a unui plan măsuri care să fie aplicate în cinci pași, care implică colaborarea specialiștilor ANAR, ai ANIF, ai Institutului Balneoclimateric, ai ANRM și ai autorităților locale.

În toată această perioadă, cercetătorii Institutului Balenoclimateric vor preleva în permanență probe din lac, aceștia fiind cei care vor stabili dacă și ce cantitate de apă se poate direcționa către lac, princ concursul ANAR și ANIF.

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, a apreciat modul în care reprezentanții instituțiilor implicate, respectiv specialiști ai ANIF, ai Institutului Balneoclimateric, ai ANRM și ai autorităților locale, și-au arătat disponibilitatea pentru colaborarea interinstituțională, astfel încât să se găsească soluția optimă pentru rezolvarea situației actuale a Lacului Sărat.

În ultima parte a vizitei, delegația s-a deplasat în localitatea Corbu Vechi, unde ANAR derulează investiția „Lucrări de consolidare mal drept râu Siret în zona km 532- 533 aval de localitatea Corbu Vechi și supraînălțare tronsoane dig Nămoloasa-Măxineni km 26+400 – 26+600; 28+300 – 28+700 și dig centura Corbu Vechi km 0+000 – 0+250”. Această investiție are o valoare totală de 13,9 milioane de lei. Pentru anul 2019, din surse proprii ale ANAR, s-a alocat suma de 5,4 milioane de lei. Capacitățile care se vor realiza sunt: supraînălțare dig pe o lungime de 1.054 metri, apărări de mal pe o lungime de 850 de metri și 5 epiuri(diguri de piatră care apără malul de eroziune sau regularizează cursul). În prezent se află în derulare procedura de achiziție publică.

Vizita de lucru a fost efectuată la invitația autorităților locale din județul Brăila.