Componenta 2 – Protejarea Pădurilor și a Biodiversității

Componenta 2 – Protejarea Pădurilor și a Biodiversității

Reforma 2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate se realizează în vederea implementării coerente şi eficiente a strategiei europene în domeniul biodiversității (măsura I4): „Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă.”

Proiectul se numește: I4.a Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă.

Estimăm că semnarea contractului de finanțare în parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) va fi semnat la nivel Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor până la finalul lunii octombrie 2022.

Conform PNRR, proiectul va fi finalizat până în trimestrul II 2026, iar calendarul detaliat va fi prezentat după semnarea contractului de finanțare.

Investiția I4.a vizează eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependent de apă, dar și eliminarea sau, după caz, realizarea elementelor care contribuie la refacerea conectivității laterale a habitatelor, precum și a speciilor acvatice, dependente de apă, în conformitate cu planurile de management aprobate ale ariilor naturale protejate, cu obiectivele de conservare, dar și cu planurile de management ale bazinelor hidrografice, respectiv planurile de management ale riscului la inundații

Bugetul alocat pentru proiect este de 150 milioane EURO fără TVA.

Obiectivul acestei investiții este realizarea reconectării a cel puțin 1.700 ha de habitate ripariene.

DESPRE NOI