Reforma 2

“Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele  Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile”

 

În vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor precum și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei de Inundații, la nivelul ANAR trebuie asigurat un management cât mai eficient al costurilor.

Astfel, este necesară reglementarea unui nou mecanism economic care să permită ANAR să răspundă în mod optim nevoilor instituției de asigurare a gradului de autofinanțare în raport cu principiile de bună guvernanță, evolutia economică si socială a diferitelor tipuri de beneficiari ai resurselor de apă, precum si contextul schimbărilor climatice și riscurilor inerente privind resursele strategice de apă, pe termen mediu si lung.

Ținta – Intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii Apelor (L. 107/1996)- 30.09.2024

ALOCARE PNRR – 2,5 milioane euro

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

  • Reconfigurarea mecanismului economic pentru managementul sustenabil al infrastructurii de apă existente și dezvoltarea unei noi infrastructuri naționale de apă și a infrastructurii de management al riscului la inundații, ținând cont de cerințele Directivei UE a Apelor 2000/60/CE și ale Directivei 2007/60/CE privind Inundațiile.

În vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor precum și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, la nivelul ANAR trebuie asigurat un management cât mai eficient al costurilor.

În acest scop, un nou mecanism economic va permite ANAR să răspundă în mod optim nevoilor consumatorilor, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunii dintre atribuții și structura de personal, va deveni operațional, prin efectuarea studiilor necesare pentru cele 11 bazine hidrografice din România, care să acopere: (i) importanța economică a gestionării și utilizării durabile a apei; (ii) tendințele privind evoluția necesarului de apă și a volumelor de apă colectate la nivelul prelevate la nivelul bazinului/spațiului hidrografic și (iii) indicatorii macroeconomici pe termen mediu și lung și mecanismul optim de recuperare a costurilor pentru volumele de apă furnizate de ANAR utilizatorilor de resurse de apă în conformitate cu cerințele privind debitul privind debitul ecologic.

Pe baza acestor studii, se vor adopta modificări legislative ale Legii apelor nr. 107/1996 în vederea reglementării noului mecanism economic pentru resursele de apă din România.

BUGETUL PROIECTULUI:

  • Valoarea totală a Proiectului pentru care se acordă finanțarea alocată prin PNRR este de 781.170 lei, valoare cu TVA, din care
    • Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – 450.000,00 RON reprezentând 2.500.000 euro
    • TVA – 0 lei

* curs de schimb mediu cf. Scrisorii Cadru emise de MF nr. 464142/10.12.2021, respectiv 1 euro = 4,98 RON

  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 331.170 lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021).

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 30.09.2024.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

Potentialii beneficiari ai proiectului pot fi toți utilizatorii de resurse de apă, inclusiv populația țării, pentru care se vor asigura resursele necesare unei preveniri eficiente împotriva riscurilor la inundații urmare a identificarii resurselor financiare necesare.

DESPRE NOI