Investiția 5

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE:

Achiziția de dotări necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

OBIECTIVUL:

Obiectivul investiției este de a dota ANAR/Administrațiile Bazinelor de Apă cu utilajele și echipamentele necesare pentru intervenție în vederea atenuării efectelor fenomenelor meteorologice extreme.

Ca urmare a investiției, pentru a sprijini și a îmbunătăți prevenirea inundațiilor și răspunsul situații de urgență ,11 Administrații Bazinale de Apă vor fi dotate cu:

a.Echipamente de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare (Unmaned aerial vehicles (UAV) dotate cu echipamente LIDAR/FLIR, MULTISPECTRU si alti senzori, inclusiv training, echipament pentru tomografia digurilor – geoelectrorezistiv/georadar, inclusiv training);

  1. Vehicule pentru intervenții în situații de urgență (cu utilaje pentru acces și interventie în teren accidentat și senilate amfibii pentru acces și transportul sacilor / digurilor mobile în zone greu accesibile);
  2. Drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie, tehnologii geoelectrorezistente/georadar pentru corpurile digurilor
  3. Infrastructură hardware și software necesare pentru procesarea, stocarea și analiza datelor culese de echipamentele de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare.

VALOAREA CONTRACTULUI:

  • Valoarea totală a contractului pentru care se acordă finanțarea alocată prin PNRR este de 207.417.000 lei, valoare cu TVA, din care
  • Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este de 174.300.000 lei, reprezentând contravaloarea a 35.000.000 Euro
  • Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 117.000.000 lei (douăzeci și una milioane nouă sute șapte mii două sute cincizeci de lei). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat

* curs de schimb mediu cf. Scrisorii Cadru emise de MF nr. 464142/10.12.2021, respectiv 1 euro = 4,98 RON

Contract Finanțare:  Nr. 50565/26.07.2025

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 30.09.2023

ȚINTA:

  • 11 Administrații Bazinale de Apă dotate

JALOANE IMPUSE PNRR :

  • 09.2023 – 11 ABA dotate

Stadiul:  S-au încheiat procesele de consultare de piață, s-a pregătit raportul privind rezultatul consultării de piață și se are în vedere pregătirea noilor caiete de sarcini

Proiectul de HG de aprobare a investiției este în curs de avizare la MMAP

DESPRE NOI