Investiția 5

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE:

Achiziția de dotări necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

OBIECTIVUL:

Obiectivul investiției este de a dota ANAR/administrațiile bazinelor cu utilajele și echipamentele necesare pentru intervenție în vederea atenuării efectelor fenomenelor meteorologice extreme.

Ca urmare a investiției, pentru a sprijini și a îmbunătăți prevenirea inundațiilor și răspunsul situații de urgență ,11 administrații bazinale vor fi dotate cu:

a.Echipamente de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare (Unmaned aerial vehicles (UAV) dotate cu echipamente LIDAR/FLIR, MULTISPECTRU si alti senzori, inclusiv training, echipament pentru tomografia digurilor – geoelectrorezistiv/georadar, inclusiv training);

  1. Vehicule pentru intervenții în situații de urgență (cu utilaje pentru acces și interventie în teren accidentat, și senilate amfibii pentru acces și transportul sacilor / digurilor mobile în zone greu accesibile);
  2. Echipamente hardware și software necesare pentru procesarea, stocarea și analiza datelor culese de echipamentele de investigare și monitorizare a stării infrastructurii de apărare, inclusiv echipamente pentru asigurarea sistemelor de masurare în situ a parametrilor fizici ai construcțiilor hidrotehnice.

VALOAREA CONTRACTULUI:

  • Valoarea totală a contractului pentru care se acordă finanțarea alocată prin PNRR este de 417.000 lei, valoare cu TVA, din care
    • Valoarea eligibilă a proiectului finanțat din fonduri din împrumut rambursabil acordat României, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este de 174.300.000 lei, reprezentând contravaloarea a 35.000.000 Euro ;
    • Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR în sumă de 33.117.000 lei (douăzeci și una milioane nouă sute șapte mii două sute cincizeci de lei). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat

* curs de schimb mediu cf. Scrisorii Cadru emise de MF nr. 464142/10.12.2021, respectiv 1 euro = 4,98 RON

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnaării contractului de finanțare și 30.09.2023

ȚINTA:

  • 11 Administrații bazinale dotate

JALOANE IMPUSE PNRR :

  • 09.2023 – 11 ABA dotate

DESPRE NOI