Proiect SIPOCA 608

Numele proiectului ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”, cod MySMIS 127598/ SIPOCA 608.

DESPRE NOI